Styret

Preus museums styre er oppnevnt av Kulturdepartementet.
De har en virketid på fire år av gangen.

Styreleder
Nils Øveraas, generalsekretær i DNT

Styremedlem
Sigurd Sandmo, avdelingsdirektør ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen

Styremedlem
Long Litt Woon, selvstendig næringsdrivende

Styremedlem
Målfrid Grimstvedt, sjefskonservator Jærmuseet

Styremedlem
Hans Jørgen Brun, fotograf

Styremedlem (ansatte)
Jens Gold, fotokonservator

 

Varamedlem
Anne Aune, fylkesarkivar, Hordaland fylkesarkiv

Varamedlem
Vegard Skuseth, fotoarkivar, Oslo museum

Varamedlem (ansatte)
Maja Holst Svendsen, bibliotek/formidling

 

Styret er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet med funksjonstid frem til 31.12 2021

Ansatterepresentant med funksjonstid frem til 31.12 2021