Styret

Preus museums styre er oppnevnt av Kulturdepartementet.
De har en virketid på fire år av gangen.

Styreleder
Nils Øveraas

Styremedlem
Hanne Jakhelln

Styremedlem
Torgrim Hermansen Halvari

Styremedlem
Sølvi Bennett Moen

Styremedlem
Geir Terje Nergaard

Styremedlem (ansatte)
Jens Gold, fotokonservator

 

Varamedlem
Ingrid Aas

Varamedlem
Per Olav Torgnesskar

Varamedlem (ansatte)
Maja Holst Svendsen, bibliotek/formidling

 

Styret er oppnevnt av Kultur- og kirkedepartementet med funksjonstid frem til 31.12 2025

Ansatterepresentant med funksjonstid frem til 31.12 2025