Path arrow Utforsk museet Path arrow Om oss Path arrow Mål og visjon

Mål og visjon

«Preus museum skal være ledende innen det fotografiske feltet, både nasjonalt og internasjonalt.»

Preus museum skal være det naturlige sentrum for kunnskap om, og formidling av alle sider ved fotografiet og fotografihistorien. Museet skal gjennom en aktiv formidling spre kunnskap om alle sider ved fotografiet og delta i den offentlige debatten omkring fotografiets bruk og betydning i samfunnet. Preus museums målsetting bygger på museets oppdrag som defineres av blandt annet vedtekter, stortingsmeldinger og ICOMs regelverk.