Path arrow Utforsk museet Path arrow Om museet Path arrow Historien om museet

Historien om museet

Quote

It takes an exceptional eye to understand the laws behind Baumeister's magnificent play of forms, and Leif Preus possesses just this. It is fully justified to refer to him as the "Godfather of Norwegian Photography"...

*Rudolf Kicken, Et øyeblikk for evigheten

Preus Fotomuseum i Langgata 82 i Horten (foto: antatt Leif Preus)

Museet ble åpnet i 1976 i Langgaten i Horten. Museet var i begynnelsen tenkt som en liten privat visning for Preus Foto As ansatte og spesielt interesserte. Museets samling ble langsomt bygget opp på 1970- og 80-tallet gjennom auksjoner og forhandlere i sentrale byer som Hamburg, Berlin, London, Paris, Washington, New York og Los Angeles. Etter hvert ble museets ambisjon også å vise aktive fotografers verk og fotografier ble kjøpt direkte fra fotografer. Da staten kjøpte det private museet hadde det uten tvil en viktig positsjon i det norske fotomiljøet.

Preus Foto AS
Firmaet ble startet som en fotobutikk av Leif Preus i 1956. Butikken solgte kamerautstyr og tilbød både profesjonell fotografering og fremkalling. Med støtte fra Horten kommune startet Preus et fotolaboratorium for fremkalling av fargefotografi. Det ble i løpet av 1980-årene et av landets største, med fotobutikker over hele landet. Preus Foto ble i 2007 kjøpt opp av Telebutikken. I seg selv et bilde på hvordan den digitale verden med mobiltelefonen i spissen, har overtatt markedet etter det analoge fotografiet.

Dagens museum ble etablert 1. januar 1995 etter at staten hadde kjøpt det private Preus Fotomuseum for 46 millioner kroner av Preus Foto AS og Leif Preus (1928-2013). Stortingsproposisjon nr. 56 (1993/94) Skiping av eit nasjonalt fotomuseum forteller hvordan man tenkte at det skulle bli. Kjøpet besto av en internasjonal samling fotografier siden fotografiets begynnelse i 1839. I tillegg en stor samling teknisk utstyr med kameraer, mørkeromsutstyr og mye annet og et bibliotek.

Museets samlinger

Samlingene som Staten kjøpte var tredelt: bilder, teknisk utstyr og bøker. Derfor egnet samlingen til det private Preus Fotomuseum seg utmerket som grunnmur for et nasjonalt spesialmuseum for fotografi. Det var mulig å få mange og omfattende inntrykk av fotografiens betydning og utvikling på de fleste felt.

Museet i Langgaten hadde først og fremst en omfattende utstilling av den tekniske utviklingen. Leif Preus hadde tidlig lagt stor vekt på å samle både sentrale kameraprodusenter som Kodak, Leica og Hasselblad, og sære og spennende spesial utstyr som et utvalg panoramakameraer, trefarge kameraer, Laterna Magica og andre projeksjonsapparater.
Biblioteket ga den som var interessert et innblikk i den kunnskapen oppfinnerne hadde da fotografiet ble oppfunnet, i tillegg til et stort utvalg av bøker om fotografer, fotofelt og utviklingen av fotografiet generelt og som yrke siden begynnelsen i 1839.

Bildesamlingen var stor og omfattende og med vekt på den internasjonale fotohistorien. Leif Preus hadde tydelig benyttet seg av de etablerte fotohistoriene til Beaumont Newhall (1949, 5. utgave i 1982) og Helmut Gernsheim (1955) som inspirasjon for ervervelsene. Dette gjorde at man hadde store deler av fotohistorien representert, både når det gjaldt utviklingen av prosessene, teknisk utstyr og de viktigste fotografene. Tidlige fotografer som britene William Henry Fox Talbot (1800-1877) og Julia Margaret Cameron (1815-1879), amerikaneren Edward Steichen (1879-1973), østerrikeren Heinrich Kühn (1866-1944) og nordmennene Knud Knudsen (1832-1915) og Anders Beer Wilse (1865-1949) var her representert, i tillegg til hundrevis av fotografer fra omtrent alle kanter av verden.

Leif Preus (1928-2013)
Norsk fotograf, grunnlegger av Preus Foto AS og samler. Etter 8 år i Marinen etablerte han seg som fotograf i Storgaten i Horten i 1956. Ved hjelp av Horten kommune utbygget han på 1960-tallet et fotolaboratorium som på det meste hadde over 200 ansatte og mer enn 40 fotobutikker over hele landet. Preus startet også opp den internasjonale portrettkjeden Color Art Photo. I 1976 åpnet han sitt Preus Fotomuseum som viste deler av hans, etter hvert, store samling fotografier, kameraer og bøker. Slik ble han instrumentell til å sette fokus på fotografihistorien i Norge.

Se også filmen som NRK viste i 1985 om museet.

  • 1992 - Leif Preus ble utnevnt til æresmedlem av Norges Fotografforbund.
  • 1994 - staten kjøpte Preus Fotomuseum som dannet grunnlaget for det fremtidige nasjonale fotomuseet.
  • 1995 - Leif Preus var museets første direktør fra 1995 - 1997.
  • 2003 - Leif Preus ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt arbeid.

Plakat fra Preus Fotomuseum

Interiør fra Preus Fotomuseum (foto: antatt Leif Preus)

Interiør fra Preus Fotomuseum (foto: antatt Leif Preus)

Interiør fra Preus Fotomuseum (Helle K. Hagen/Preus museum)