Path arrow Utforsk museet Path arrow Om museet Path arrow Historien om bygningen

Historien om bygningen

Magasin A på Karljohansvern, Preus museum i fjerde etasje (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Quote

Preus museum - innvendig bygget etter samme tanke som Marokkanske basarer!

* Arkitekt Professor Sverre Fehn

Preus museum ligger i fjerde etasje i Magasin A. En bygning som ble oppført på 1860-tallet for marinen, sannsynligvis tegnet av kaptein Poul Lemvig Thrane (1814-1892).

Bygningen er eid av Forsvaret og Marinemuseet har hatt tilholdsted i bygningen siden 1864. Bygningen var opprinnelig magasin for marinen, med bl.a. kornlager i enden. Den er 157 x 15 meter i ytterveggene og innvendig er arealet inndelt i en rekke små celler, hvorav store deler som båder med midtpassasje og buete vegger. Denne inndelingen ga store utfordringer for arkitekt Sverre Fehn (1924-2009) da han i 1998 fikk i oppdrag å tilrettelegge for museet. Preus museum åpnet for publikum 26. mai 2001. Det er dag Nasjonale Festningsverk som eier bygningen.

Karljohansvern
Horten har hatt lange tradisjoner som ferge- og gjestgiversted med sikre opptegnelser tilbake til slutten av 1500-tallet. Det ble også drevet skipsbygging. Ved kongelig resolusjon av 21. november 1818 ble det bestemt at marinens hovedetablissement skulle anlegges ved Horten. Ti år senere ble det første skipet fra Marinens Hovedverft sjøsatt. Marinens hovedbase ble i 1963 flyttet til Haakonsvern utenfor Bergen. I dag er mye av bygningsmassen på Karljohansvern overdratt til private.

Poul Lemvig Thrane (1814-1892)
Gift 1837 med Eleonore Benedicte Thrane. Tre barn. Sjef for ingeniørdetachementet ved marinens hovedbase 1850-59. Thrane ledet byggingen av Horten kirke, tegnet av arkitekt L. H. Grosch, som begynte 1853. Kirken ble innviet 22, august 1855 med kong Oscar I, kronprinsen og arveprinsen til stede. Trane var oberstløitnant i Ingeniørbrigaden i 1881.

Sverre Fehn (1924-2009)
En av Norges mest internasjonalt kjente arkitekter. Han drev arkitektpraksis i Oslo og var professor ved Arkitekthøyskolen fra 1971-1995. Fehn var modernist og slo gjennom med den norske paviljongen til Verdensutstillingen i Brussel i 1958 og med den nordiske paviljongen til Veneziabiennalen i 1962. Han har senere fremfor alt markert seg som museumsarkitekt: Hedmarksmuseet (1967-69) på Hamar, Norsk Bremuseum (1992-95) i Fjærland, Aukrustsenteret (1996), Ivar Aasen-tunet i Ørsta (2000), Norsk museum for fotografi - Preus fotomuseum (1998-2001) og Nasjonalmuseet, avdeling Arkitekturmuseet i Oslo (2008).
Fehn fikk Pritzker Architecture Prize i 1997, arkitektenes gjeveste pris, og den første som ble tildelt Grosch-medaljen i 2001.

Arkitekt Professor Sverre Fehn fikk Pritzker Architecture Prize i 1997, arkitektenes gjeveste pris, og han var den første som ble tildelt Grosch-medaljen i 2001.

Magasin A på Karljohansvern, en mektig bygning (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Magasin A sett fra nord (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Biblioteket (foto: Andreas Harvik/Preus museum)

Kafeen (foto: Astrid Roberg/Preus museum)

Et av de flotte toalettene som har fått omtale i interiørmagasinet (foto: Andreas Harvik/Preus museum)