Direktør

Foto: Ana Gonçalves/Preus museum

Preus museum søker en inspirerende og samlende direktør som kan videreutvikle og fornye museet, styrke vårt omdømme og befeste vår posisjon som Norges nasjonale museum for fotografi. Sammen med engasjerte og kunnskapsrike kolleger skal du bidra til at Preus museum blir et tyngdepunkt for kunnskap om og formidling av kunstneriske, kulturhistoriske og tekniske sider ved fotografiet.

Som direktør får du ansvaret for å videreføre viktige forvaltnings- og utviklingsoppgaver ved museet, som blant annet å lede det nasjonale nettverket for fotografi, vedlikeholde fotografregisteret i KulturNAV og gjennomføre Landskonferansen for foto. Det blir også en sentral oppgave å jobbe for en god, varig løsning på utfordrende magasinforhold.

Preus museum har ambisjoner om å bidra sterkt til områdeutviklingen ved Karljohansvern i Horten. Det skal sikre økt oppmerksomhet og bevissthet rundt fotoskattene på museet og føre til flere og mer spennende publikumsrettede aktiviteter. Vi ønsker derfor at vår nye direktør er kreativ, brenner for museumsformidling og har motivasjon for å ta i bruk mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for å nå ut til et større publikum lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som direktør ved Preus museum skal du sørge for at innsamling, sikring, dokumentasjon og digitalisering av den unike fotosamlingen ivaretas med museumsfaglig høy kvalitet. Du skal legge til rette for at dine kolleger tar aktivt del i nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fotohistorie og fotokonservering.

Den rette kandidaten har ledererfaring fra kultursektoren, og får energi av å bygge og vedlikeholde faglige nettverk og gode relasjoner. Du verdsetter kollegaene dine og er opptatt av å dyrke gode holdninger og verdier i samspill med andre. Du tilslutter deg museets kjerneverdier; nysgjerrig, tankevekkende og imøtekommende.

Du er samarbeidsorientert og kommuniserer tydelig internt og eksternt. Og du motiveres av å representere og presentere Preus museum i debatter, på konferanser, i avisspaltene og på andre relevante offentlige arenaer. Forståelse for politiske prosesser og kunnskap om finansieringsmuligheter i kultursektoren er en fordel.

Stillingen er et åremål for seks år med mulighet for forlengelse. Forventet tiltredelse er våren 2022. Lønn etter avtale.

Vi gjør oppmerksom på at opplysningen om at du er søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25. Hvis du har bedt om unntak fra offentlighet, vil du bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes.

Send søknad og CV snarest og senest innen 09.01.2022 via visindi.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase. Søknader behandles fortløpende.

 

Søk her

Frist: 9.1.2022