Path arrow Utforsk museet Path arrow Kalender Path arrow Seminar: Fotografiske roller og praksiser 1940-2011

Seminar: Fotografiske roller og praksiser 1940-2011

Forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminar. 

Seminaret arrangeres av Preus museum og Norsk Folkemuseum. Formen på seminaret er avhengig av gjeldende smittevernråd, men er foreløpig planlagt som en hybrid der foredragene holdes i Horten og publikum følger arrangement via strømming.

Du kan velge å følge arrangementet på Facebook eller YouTube

For mer informasjon se Call for papers.

19. mai: Fotografen

 

11.00 - 11.15                   

Velkommen v/ Anja Hysvær Langgåt og Hege Oulie

11.15 - 12.00

«Du blir ikke musiker selv om du kjøper deg et instrument»: Studiofotografiet og den digitale revolusjon. 
Sigrid Lien, professor i kunsthistorie, visuell kultur, fotografi ved UiB

12.00 - 12.30

Fire blikk på krigen.
Hanne Holm-Johnsen, tidligere seniorkurator Preus museum 

12.30 - 13.30

Lunsj

13.30 - 14.00

Med kamera i krig.
Nina Bratland konservator ved Norsk Teknisk Museum og Tone Svinningen medieviter og billedredaktør

14.00 - 14.30

Kvinnelige pressefotografer i arbeiderpressen. Usynlige eller usynliggjorte? 
Sølvi Bennett Moen, fotoarkivar og koordinator for fotogruppa ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

14.30 - 15.00

Kulturhistoriske kikkhull? Etnologen Hilmar Stigums fotografiske praksis og syn på fotografi.
Jens Petter Kollhøj, Forskningsbibliotekar ved Billedsamlingen på Nasjonalbiblioteket

15.00 - 15.30

Kaffepause

15.30 - 16.00

«Gjør klar til fargene» - Norsk portrettfotografi fra 1945 til 1980-tallet. 
Hege Oulie, senior kurator ved Preus museum

16.00 - 16.30

 

 

Anja H. Langgåt, fotoarkivar ved Norsk Folkemuseum

16.30 - 17.00

Oppsummering og refleksjon

 

 

20. mai: Dagliglivet

10.00 – 10.45                                          

Fotoflom – samtidsfoto på museum.
Marthe Tolnes Fjellestad, kurator ved Perspektivet museum og Hanne Hammer Stien, førsteamanuensis i kunsthistorie/ visedirektør utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid UiT

10.45 – 11.15                 

Fotografi på plateomslag knyttet til Norsk folkemusikk. Tanker om popularitet, kvalitet og smak.
Cecilie Authen, fotoarkivar ved Telemark Museum  

11.15 - 11.45

Ut i lyset! Kvinnelige fotografer i Akershus etter andre verdenskrig.
Joanna Iranowska, senior konservator/ fotoarkivar Museene i Akershus  

11.45 – 12.15

Muligheter eller begrensninger – kvinnebilder i norske ukeblader på 1960-tallet.
Tone Rasch, konservator Norsk Teknisk Museum

12.15 - 13.15

Lunsj

13.15 - 13.45

Den norske postkortfotografen 1940-2011
Guro Tangvald, forskningsbibliotekar ved Billedsamlingen på Nasjonalbiblioteket

13.45 - 14.15

Bryllupsbilder på 1970-tallet.
Marie Fongaard Seim, Konservator Norsk Folkemuseum  

14.15 - 14.45

Kaffe

14.45 - 15.45

Diskusjon og oppsummering