Path arrow Utforsk museet Path arrow Kalender Path arrow NB! Utsatt! Workshop

NB! Utsatt! Workshop

Workshop i identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

[Workshopen er utsatt til høsten 2020 - vi kommer tilbake med dato]

Preus museum fortsetter å fornye med dette en rekke kurs innen fotobevaring som startet i 2006. Kursene er av typen ”workshops” og handler om identifisering, bevaring og preventiv konservering av fotografiske og digitalt genererte materialer. Hovedtemaet er bevaring og identifisering, og arrangeres som en serie med gjentatte workshops i de kommende årene. Hver workshop kombinerer undervisning, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid, og passer for maksimum 10 deltagere.

 

Den kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografiske materialer, men også digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap om fotografiske teknikker/materialer, om årsaker til, og prevensjon av, skader - bl.a. riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling, samt enkelte grunnleggende praktiske oppgaver som for eksempel rensing av fotografiske overflater eller gjennomføring av enkelte identifiseringsmetoder. Etter erfaringer med og tilbakemeldinger om de tidligere workshops, er den aktuelle bearbeidet og mest mulig tilpasset målgruppen som inneholder kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter.

Forelesninger og demonstrasjoner holdes for det meste av Preus museums fotokonservator Jens Gold og en gjest foredragsholder.

 

Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets øvrige lokaler vil også bli benyttet. Med hver workshop følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet. Noe avhengig av øvrige aktiviteter i museet, planlegges det å avholde en slik type workshop en gang hvert år.

 

Detaljert program kommer. For mer informasjon se også tidligere workshops

 

Skadet daguerreotypi (foto: Jens Gold)

Påmeldingsskjema finner du her

Har du spørsmål, ring 40 44 21 00 eller 40 44 21 06,

Kurspris: 6500 NOK, inkludert middag dag tre.

 

  • Påmelding er bindende etter 14 dager før kursdato, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding etter 14 dager før kursdato belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i virksomheten.
  • Ved avmelding belastes 20% av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
  • Vi tar forbehold om endringer i programmet. 
  • Vi tar forbehold om avlysning av kurs frem til 14 dager før kursstart. Vi kan ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle utgifter som f.eks reiseutgifter ved en avlysning.