Path arrow Utforsk museet Path arrow Kalender Path arrow Filosofisk samtale på Bergen bibliotek

Filosofisk samtale på Bergen bibliotek

Foto: Tor Henning, fra workshopen TID i Bjørgvin fengsel, 2019, Tilhører Preus museums samling

Hvilken betydning har filosofiske samtaler i kriminalomsorgen?

I mars 2019 arrangerte Preus museum (fotomuseet) en ukes workshop i Bjørgvin fengsel. I løpet av uken filosoferte vi sammen rundt begrepet TID og resultatet er syv personlige historier fortalt med de innsattes egne bilder og tekstfragmenter. Utstillingen vises i uke 8 og 9 på hovedbiblioteket, og er en del av et større prosjekt der Preus museum utforsker hvorvidt fotografiet kan være et verktøy som muliggjør deltakelse i demokratiet.

Selv om fotografiet er hovedaktøren i prosjektet, så spiller samtalen en betydelig rolle. Marianne Walderhaug er fast ansatt som filosof ved Bjørgvin fengsel og har deltatt i deler av workshopen til Preus museum. Hun vil i samtale med Preus museums filosofisk praktiker og formidler Maja Holst Svendsen reflektere rundt betydningen av filosofiske samtaler i kriminalomsorgen og i prosjektet.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet og målet er å gi de som ikke har en stemme i samfunnet en mulighet til å komme til orde og bli en del av den offentlige debatten og kulturarven.Workshopen i Bjørgvin fengsel var et samarbeid med kunstneren Tina Enghoff og fengselspresten Kamille Nygård og Preus museum.

NB: Samtalen holdes i Bergen bibliotek, kafeen i hovedbiblioteket.

Torsdag 20. februar kl 18:00

For mer informasjon om prosjektet og flere bilder fra Bjørgvin se tidstedrom.no