Mari Katayama, Gift

Den japanske fotografen Mari Katayama (1987-) ble født med den sjeldne sykdommen tibial hemimelia og når hun var ni måtte hun amputere begge beina. 

I årene som fulgte ble hun en som følte seg utenfor, alene og tilsidesatt. Katayama brukte etter hvert sin kreativitet til å sy og produsere klær som skulle passe hennes kunstige lemmer, deretter fotograferte hun og iscenesatte hun seg. Hun etterstrebet å kommunisere det som ikke kunne bli formidlet med ord. Etter hvert opplevde hun at det å bli forstått ikke var så viktig, men at hun derimot så en rikdom i menneskets evne til misforståelse. Bildene hennes setter spørsmål ved konvensjonelle kriterier for skjønnhet, arketypisk feminitet, fetisjisme og retter søkelyset mot usynliggjøringen av funksjonshemmede.

Du kan klikke på bildene for å se dem større. 

(Synes ikke filmen? Den dukker ikke opp i alle nettlesere. Klikk her for å komme til den.)

Mari Katayama, Gift, 2018

(foto: Ana Gonçalves/Preus museum)

Oppslag fra boka Gift av Mari Katayama 

NMFF.006066