Path arrow Utforsk museet Path arrow Bibliotek Path arrow Bokåret 2019 Path arrow Den første fotoboken

Den første fotoboken

The Pencil of Nature, William Henry Fox Talbot, 1844

Da franskmannen Louis Jacques Mandé Daguerre (1787-1851)  den 19.august 1839 sto foran det franske vitenskapsakademiet og presenterte sin fotografiske metode har datoen blitt stående som fotografiets fødselsdag. Men Daguerre var langt fra den eneste som syslet med ideen om at lyset kunne tegne bilder, og prosessen skulle gjennomgå mange endringer og forenklinger, alle med sine særegenheter, fordeler og ulemper. Helt sikkert er det at verden hadde sett ganske annerledes ut uten fotografiet!

William Henry Fox Talbot (1800-1870) er en annen kjent pioner i fotografiets tidlige historie og utviklet den første negativprosessen i 1840, som han kalte for kalotypi. En teknikk som gjorde det mulig å produsere flere positiver fra et fotografisk negativ laget i et kamera. Hans teknikk har på mange måter vært viktigere for utviklingen av fotografiet enn Daguerre. The Pencil of Nature, ble publisert av Talbot i 1844. Boken er en av Preus museums skatter og et unikum med sine originale fotografier. Bildene er saltpapirkopier og fotogrammer som Talbot kalte Photogenic drawings og er produsert fra papirnegativer (salted paper prints) 

 

Fra 1840 fantes det publikasjoner med kobberstikk eller litografier laget etter daguerretypier. Men dette er den første kommersielt fremstilte fotoboken. Den ble laget i 300 eksemplarer mellom 1844-1846.  I dag kjenner man til at det finnes ca. 40 eksemplarer hvorav ett i Preus museums samling.