Path arrow Utforsk museet Path arrow Bibliotek Path arrow Bokåret 2019 Path arrow Å føle seg som skogfinne

Å føle seg som skogfinne

I Slash and Burn utforsker fotograf Abusdal hva det vil si å være skogfinne, en av Norges fem etniske minoriteter, når levesettet for lengst har forsvunnet og ingen lenger snakker språket. Boken er et resultat av et arbeid over fire år hvor Abusdal har reist i Skandinavia og fotografert skogfinner, etterkommer etter finske svedjebrukere som utvandret på 1600-tallet. Skogfinnene var kjent for en landbruksteknikk hvor de svidde vegetasjonen og deretter brukte jorden/aksen til avlingene.

Litt enkelt fortalt er det eneste offisielle kriteriet for å si at du er en skogfinne er at du føler deg som en, uavhengig av etnisk opprinnelse. Denne boken viser til denne følelsen ved hjelp av mystiske, underlige og søkende bilder og bruk av arkivmateriale. Det første bildet i boken er en kvinne som holder en sjamantromme foran ansiktet. Det er som om bildet sier, hit men ikke lenger, eller bare hvis du vil. Trommen illustrerer kanskje mystikken, åndeligheten og inngangen til følelsen av å tilhøre noe og tro mer enn viten. I flere bilder er røyk, ild og flammer sentralt. Et eksempel er bilde av vinterlandskap tatt i måneskinn og med flammer som beveger seg som en varm linje over snøen.

I en verden hvor noen mennesker må migrere, og noen frivillig ønsker å flytte på seg, så kan denne boken være et eksempel på hvordan identitet og tilhørighet kan handle mer om en følelse enn noe annet. Slik som Aaron Schumann sier i etterordet til boken: «Having looked at and, most importantly, felt this book, it´s quite possible that we have all become Forest Finns now. «

Terje Abusdal, Slash & Burn, Kehrer Verlag 2018