Bibliotek

Bibliotek

Biblioteket (foto: Arne B. Langleite/Preus museum)

Preus museums bibliotek er et offentlig forskningsbibliotek for faget fotografi i bred betydning. Samlingen består av ca. 30 000 bind, og har en omfattende tidsskriftsamling med ca. 1 000 titler.

Sentrale emner i samlingen:

 • Eldre naturvitenskap relevant i fotografiets prehistorie
 • Fotohistorie
 • Kamerahistorie
 • Fotografiske håndbøker
 • Mikro- og Makrofotografi
 • Stereofotografi
 • Fargefotografi

Tematiske grupper:

 • Portrett
 • Akt
 • Natur
 • Landskap
 • Presse

Verk av og om norske og utenlandske fotografer. Billedverk av nasjonal og lokalhistorisk interesse.

Lån av bøker kan bestilles via andre fag- og folkebibliotek. Deler av samlingen lånes ikke ut, men må benyttes ved bibliotekes leseplasser.

Biblioteket har 12 slike plasser, og du kan gjøre avtale om bruk av de på e-post: bibliotek@preusmuseum.no

Bibliotekets åpningstider:

På grunn av arbeid med samlingen holder biblioteket stengt inntil videre. Ta kontakt med bibliotekar Maja Holst Svendsen 

Museets åpningstider

Kontakt:
Sentralbord: 33031630
E-post: bibliotek@preusmuseum.no