Program workshop

Identifisering og bevaring av fotografiske negativmaterialer

Foredragsholder: Jens Gold, fotokonservator, Preus museum

Dag 1

09:00 - 09:45

Registrering, velkomst og orientering

 

09:45 – 10:45

Fotografiske teknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

 • Fotografiske negativteknikker egenskaper og identifisering, introduksjon

11:00 – 12:00

Fotografiske negativteknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

 • calotype/ kalotypi, papir negativ
 •  wet collodion /våtplate negativ

12:00– 13:00

Lunsj

Museets kafé

13:00 – 14:45

Fotografiske negativteknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

 • gelatin dry plate, gelatin tørrplate
 •  cellulosenitrat, nitratfilm

14:45 – 15:00

Fotografiske negativteknikker og identifisering av disse / Praktisk identifisering workshop

 • cellulose acetate, acetatfilm
 • polyester filmbase, polyesterfilm

15:15 – 16:00 

Bevaring av fotografiske negativmaterialer (miljø/ oppbevaring/ utstilling/ håndtering)

(forelesning og praktiske øvelser)

 

16:00 - 16:30

Visning av museets fryseprosjekt / en magasinerings løsning

 

16:30 - 16:45

Avslutning dag 1

 

18:00

Middag med alle deltagerne

 

Dag 2

09:00 – 10:00

Bevaring av fotografiske negativmaterialer

 • miljø/oppbevaring

(forelesning og praktiske øvelser)

10:15 – 11:00

Bevaring av fotografiske negativmaterialer

 • utstilling/håndtering

(forelesning og praktiske øvelser)

11:15 – 12:00

Handtering av skadete negativmaterialer

 • skadeidentifisering

(forelesning og praktiske øvelser)

12:00 – 13:00

Lunsj

13:00 – 13:45

Handtering av skadete negativ materialer

 • enkelte rensemetoder for fotografiske overflater

(forelesning og praktiske øvelser)

14:00 – 14:45

Nedfrysing av acetat- og nitratfilm

 (forelesning, og praktiske øvelser)

15:00 – 15:45

Frysemagasinering av acetat- og nitratfilm

 (spesielle spørsmål om nedfrysing, praktiske øvelser)

15:45 – 16:00

Diskusjon og oppsummering

16:00

Avslutning av workshopen