Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Tidligere workshops Path arrow Identifisering og bevaring 19-22 mai 2014

Identifisering og bevaring 19-22 mai 2014

I år er det siste mulighet for å få med seg workshopen om bevaring og identifisering før det blir en pause i rekken pga museets jubileumsår i 2015. Workshopen kombinerer forelesninger, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid, og har plass til 10 deltagere.

Workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av de mest alminnelige fotografiske materialene, men også digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap om fotografiske teknikker/materialer, om årsaker til, og prevensjon av, skader. Dette gjelder blant annet riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling, samt enkelte grunnleggende praktiske oppgaver som for eksempel rensing av fotografiske overflater eller gjennomføring av enkelte identifisering-metoder.

Etter erfaringer med og tilbakemeldinger om de tidligere workshops, er den aktuelle bearbeidet og mest mulig tilpasset målgruppen som inneholder kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter. Hovedtema i bevaringsdelen i år er håndtering av skadet fotografisk material etter vann- og brannkatastrofer.

Forelesninger og demonstrasjoner holdes for det meste av Preus museums
fotokonservator Jens Gold samt en gjesteforeleser.
Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets øvrige lokaler vil også bli benyttet. Med hver workshop følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet.

Påmelding til post@preusmuseum.no med navn, e-post, telefonnummer og faktura adresse.
eller tel: 40 44 21 00 eller 40 44 22 06.

Gi også beskjed om du ønsker overnatting.
Kurspris: 5500 NOK, inklusiv middag dag tre.