Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Tidligere workshops Path arrow Gummitrykk Workshop 13 - 14 august 2015

Gummitrykk Workshop 13 - 14 august 2015

Lær å lage gummitrykk, en teknikk som ble brukt av piktorialistene i perioden fra 1894 til 1920. Kursholder er tyske Klaus Pollmeier som er spesialist på pigment-baserte fotomekaniske trykkteknikker.

Preus museums konserveringsatelier tilbyr i 2015 en serie kurs som skal introdusere deltakerne til fotografiske teknikker fra en tid der kreativt håndarbeid i mørkerommet var en selvfølge. Denne workshopen skal handle om gummitrykk-teknikken som særlig ble brukt av den kunstneriske fotografen i perioden 1894 til omkring 1920. Dette er en periode i fotografiets historie kjent som piktorialismen, en retning innen fotografiet som søkte å heve fotografiet til kunst ved å hente inspirasjon fra malerkunsten.

Om foredragsholderen

Tyske Klaus Pollmeier kommer til konserveringsavdelingen for å holde denne workshopen om gummitrykk. Pollmeier er spesialist på pigmentbaserte fotomekaniske trykkteknikker og driver også sitt eget studio blant annet rundt dette temaet. Kurset vil bli holdt på engelsk.

Klaus Pollmeier

Pollmeier er utdannet som fotografisk ingeniør, og startet sin professjonelle karriere som leder av Photographic Services Department of Museum Folkwang i Essen. Siden midten av 80-tallet har han vært involvert i fotokonservering, og historien og praksisen rundt fotografiske prosesser, og han har forsket, holdt seminarer og publisert artikler rundt temaet. I dag arbeider han som lærer i fotografi ved Anhalt University of Applied Science, School of Design i Dessau, og er også konsulent for store museer og institusjoner i hele verden.

Teknikken i denne workshopen

Grunnlaget for gummidikromat teknikken ble oppdaget av oppfinneren Alphonse Louis Poitevin rundt 1850.  Men gummitrykkteknikken ble først demonstrert av Rouillé Ladevéze i Paris og London i 1894. Teknikken var den aller mest populære blant piktorialistene omkring 1900. Ultrafiolett lys brukes for å selektivt herde en dikromat kolloid. For å lage et gummitrykk (gummi-dikromat trykk) bestrykes et papir med en løsning bestående av pigmentert gummi arabicum og kalium- eller ammonium dikromat. Når papiret er tørt, eksponeres det under sollys eller UV-lys i kontakt med et negativ (kontaktkopieres). Det ferdige trykket har altså samme størrelse som negativet.

Fremkallingen

Det eksponerte papiret fremkalles deretter i varmt vannbad der de ikke-eksponerte og dermed ikke-herdete områdene av den pigmenterte gummien løses opp, mens de eksponerte, herdete områdene forblir på papiroverflaten og skaper mellomtonene for de mørke områdene i trykket. Prosessen kan gjentas flere ganger for å øke kontrast og toneomfang. Det er også mulig å trykke lag på lag med forskjellige farger av pigmentert gummi arabicum, noe som ikke bare gir fargerike bilder men som også muliggjør fargetrykk ved bruk av separasjonsnegativer. Håndfremkallingen i varmt vann tillater også varierte muligheter for å forme det endelige resultatet. Fotografen har dermed anledning til å i stor grad variere bildets endelige uttrykk. Teknikken er også i dag kjærkommen blant kunstnere og fotoentusiaster på grunn av manipulasjonsmulighetene og også fordi materialene man bruker ikke er så kostnadskrevende.    

Hvem kan delta?

Kurset er tidkrevende og arbeidsintensivt, derfor er antall deltakere begrenset til seks. Det trengs ingen forkunnskap for å delta i kurset bortsett fra en interesse for historiske fotografiske teknikker og litt interesse for, og håndlag med, fotografisk arbeid. Kurset er inndelt i tre hovedsegmenter: Teknikkens historie, tekniske/praktiske forberedelser og fremstilling av prosessene fra a til å.

Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling og museets øvrige lokaler. Med workshopen følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet.

Resultatet vises fram på Fotografiets dag 23. august.

Her kan du lese om årets andre fotohistoriske workshops: Kalotypi-workshop og 1800-talls fotografisk papir.

Påmelding:

Påmeldingsfrist 8. juni

Send e-post med navn, e-post, telefonnummer og fakturaadresse,

eller ring 3303 1630.

Gi også beskjed om du ønsker overnatting.

Kurspris: 3500,- NOK inkl. lunsj. Bindende påmelding, faktura tilsendes med 14 dagers betalingsfrist.

Kurset har plass til 6 deltakere. 

Foto: Heinrich Kühn, Walter und Lottie, 1910, Gummitrykk