Ambrotypiworkshop

16. - 18. august 2017

I 1851 presenterte Fredrick Scott Archer våtkollodium teknikken. En teknikk som ble den mest suksessrike positivteknikken og den mest suksessrike negativteknikken på glass på 1800-tallet. Våtkollodium teknikken kom i bruk nesten umiddelbart etter offentliggjøringen av prosessen. Den var en svært praktisk prosess for å lage meget detaljrike fotografiske bilder på en variert mengde av underlag som glass, metall, papir, tekstil samt mange andre overflater.

Den direkte positive teknikken på glass (den negative teknikken er kjent som våt-plate) betegnes ofte som ambrotypi etter James Ambrose Cutting som patenterte en forbedret versjon i 1854. Ambrotypiet har ofte et design og uttrykk som ligner daguerreotypiet (som er den første fotografiske teknikken som var i bruk fra 1839 og til slutten av 1850-tallet) og ofte blir ambrotypier forvekslet med daguerreotypier. På grunn av lavere kostnader, en enklere og mer praktisk måte når det gjelder fremkalling samt bruk av allerede eksisterende presentasjonsformer, fortrengte ambrotypiet mange steder daguerreotypiet nesten umiddelbart etter sin introduksjon.

Men i likhet med daguerreotypiet fikk ambrotypiet bare en kort glansperiode i fotohistorien. Teknikken ble ganske fort erstattet, allerede på 1850-tallet, av våtplatenegativet og bruk av albuminpapir for å fremstille multiple positiver på fotografisk papir fra ett negativ. Dette er også hovedårsaken til at ambrotypier i dag er så sjeldne i museer, arkiver og private samlinger.

Workshopen fokuserer på den første våtplate positivteknikken for fremstilling av fotografier på glass.

Workshopen vil gi deltakerne kunnskap om:

  • teknikkens historiske bakgrunn
  • nødvendige materialer
  • verktøy og kunnskaper som kreves for å fremstille et fotografi i denne 1800-tallsteknikken
  • eksperimentere med materialene som brukes
  • beherske grunnleggende ferdigheter for å fremstille et ambrotypi.

Kurset er inndelt i fire hovedsegmenter:

  • Teknikkens historie
  • Tekniske/praktiske forberedelser
  • Demonstrasjon av teknikken
  • Fremstilling av prosessen fra A til Å.

Siden kurset er tidkrevende og arbeidsintensivt, begrenser vi antall deltakere til 6 personer.

Målgruppe:
Det trengs ingen forkunnskap for å delta i kurset bortsett fra en interesse for historiske fotografiske teknikker og kanskje litt håndlag med fotografisk arbeid.
Forelesninger og demonstrasjoner holdes av Preus museums fotokonservator Jens Gold.

 

Påmelding:
Navn, e-post, telefonnummer og fakturaadresse sendes på e-post. Bindende påmelding med forhåndsbetaling av faktura.

Gi beskjed om du ønsker overnatting.

For praktisk informasjon ring resepsjonen: 40 44 21 00
For informasjon om innhold ring Jens Gold: 40 44 21 06

Antall deltakere: 6    Kurs pris: 5000 NOK. Inkluderer kursmateriell og lunsj.