Våtplatens historie

Få nærkontakt med en av fotohistoriens tidligste prosesser!

En av det første allment brukte fotografiske prosesser var våtplate teknikken fra 1850-tallet. Museets fotokonservator Jens Gold har forsket på 18-hundretallets våtplate-positiver på glass. Her får du en unik mulighet til å komme bak kulissene og få nærkontakt med materialet og dens historie, og høre eksperten fortelle. 

 

Varighet: ca 30 minutter, med mulighet for å stille spørsmål.

Sted: Laboratoriet (Det hvite hus)

Holdes lørdag og søndag kl 11:30, 13:00, 14:30 og 16:00.

Våtplatepositiv fra Preus museums samling