Albanian Village Life

© Ann Christine Eek

I august og september 1976 reiste den svenske dokumentarfotografen Ann Christine Eek (1948-) sammen med den norske antropologen Berit Backer (1949-1993) til den albanske landsbyen Isniq i Kosovo. Etter flere ukers opphold i dette patriarkalske samfunnet, hvor de dokumenterte en tradisjonell kultur i ferd med å forsvinne, vendte Backer og Eek tilbake hjem med flere tusen fotografier, en mengde notater og intervjuer. Hverdagslige realiteter, samt Berit Backers tragiske bortgang, forsinket i mange år boken de hadde planlagt.

Eek søker med sine fotografier å oppnå troverdige og visuelt sterke uttrykk i skildringen av landsbyens meget gjestfrie albanere; kvinner som menn, med respekt og verdighet. Kosovo, inntil 1974 en serbisk provins i det sosialistiske Jugoslavia, var fortsatt lite kjent for verden, og skjebnen til provinsens albanske befolkning enn mer ukjent. Boken avsluttes med en historisk oversikt vedrørende Kosovos albanere, undertrykket i århundrer. Fotografiene av landsbylivet, hardt skadet etter krigen i 1998-1999, har blitt en viktig del av den historiske og kulturelle arven til Kosovo, som erklærte sin selvstendighet i 2008.

Ann Christine Eek forteller om prosjektet og boken med et lysbildeforedrag på Fotografiets dag lørdag 28. august kl 12:00

© Ann Christine Eek

© Ann Christine Eek

Boken "Albanian Village LIfe" av Ann Christine Eek

Fotografiets dag