Fotografiets dag 2020

Avlyst: Fotografiets dag 2020 er dessverre avlyst som følge av Covid-19. Men vi har en plan B!

 

Vi ser oss dessverre nødt til å avlyse Fotografiets dag 2020, som skulle vært avholdt lørdag 13. juni, pga den pågående situasjonen med koronaviruset. Heldigvis har vi en god løsning i bakhånd: vi har fått en åpning i utstillingsprogrammet høsten 2020, og vil åpne en utstilling med tema portrett i denne perioden! Flere av utstillingene, foredragene og aktivitetene som var tenkt på Fotografiets dag, vil bli avholdt på Preus museum i perioden, men strukket over tid, fra 25. oktober  2020 - 5. april 2021.

Ta meg til utstillingen

------------------------------------

 

 

Årets tema er portrett

Fotografiets dag 2020 vil fokusere på portrettet som en del av en større visuell kultur. Portrettet er svært sentralt i fotografiet, og fra fotohistorien vet vi at så snart man fikk en teknikk som fungerte, startet man å portrettere mennesker med kamera. Vi kjenner portrettet gjennom minnebilder, gjennom det å gå til fagfotografen, gjennom kunst, levende film og dokumentar, og portrettet som identifikasjon.

Portrettet er som en tidskapsel, det som blir igjen til neste generasjon, og en selvrepresentasjon av både fototograf og den portretterte. Det er allestedsnærværende og samtidig svært tidstypisk, noe som er lettere å se i retrospekt. Mot vår tid har det blitt en større allmenn aksept for at fotografiske portretter er viktige og interessante ikke bare fordi de er en fest for øyet. Det blir en større interesse for å undersøke hvordan portrettet beretter om sin samtid.

Juryert utstilling

Den juryerte utstillingen er dessverre avlyst i 2020

 

 

 

Tidligere Fotografiets dag

Med forbehold om endringer

Nickolas Muray, Motefotogafi, udatert. Tilhører Preus museums samling

Agnete Brun, Portrett av Ane Dahl Torp, 2004. Tilhører Preus museums samling

Morten Andresen, Portrett av Michael Krohn, Oslo. Tilhører Preus museums samling

Cecil Beaton, portrett av Pablo Picasso, 1965. Tilhører Preus museums samling