Fotografiets dag 2015

Fotografiets dag 2015

Publikum (foto: Andreas Harvik/Preus museum)