Berg & Høeg

Berg & Høeg

Berg & Høeg, Marie med sigarett, 1895-1903. Digitalisert glassnegativ. Preus museums samling. 

Klikk på bildet for å lese mer

Marie Høeg og Bolette Berg – kort oppsummert

– Hun kom som en hvirvelvind og vekket det søvnige Horten! (sagt om Marie Høeg i hennes samtid).

Marie Høeg og Bolette Berg var virksomme som fotografer i Horten fra 1895–1903, og levde sammen hele deres voksne liv. Fotografi var ansett som et respektabelt yrke for kvinner, og etter utdannelse i Finland etablerte de fotostudioet Berg & Høeg. Her tok de portretter av Hortens befolkning, i tillegg til landskapsbilder og bilder av dagliglivet i Horten by, som de solgte som postkort.  Marie og Bolette var aktive i kampen for likestilling og kvinners rett til å stemme. Marie inntok en sentral plass både lokalt og nasjonalt, og opprettet Diskusjonsforeningen hvor kvinner møttes til politisk debatt. Dette måtte foregå i det skjulte ettersom politikk var et område forbeholdt menn.

På 1980-tallet ble det gjort et overraskende funn av to esker med påskriften privat som ble overrakt Leif Preus. Eskene viste seg å inneholde glassnegativer av Marie, Bolette og vennene deres, hvor de iscenesetter seg selv og utfordrer 1800-tallets kvinneideal og datidens stereotype kjønnsroller. Deres politiske engasjement knyttet til likestilling er også synlig i disse fotografiene, som motivmessig står i sterk og humoristisk kontrast til portrettene av borgerskapet i Horten. Og det er disse private fotografiene som i ettertid har blitt tolket inn i skeive sammenhenger.