Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Kalender Path arrow Workshop - identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

Workshop - identifisering og bevaring av fotografiske og digitale materialer

Daguerreotypi (foto: Jens Gold/Preus museum)

Velkommen til fire dagers workshop i bevaring og identifisering på Preus museum!
29. november - 2. desember

Den kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografisk materiale, men også digitale trykkmedier som finnes i samlinger og arkiver. Workshopen skal gi kunnskap om fotografiske teknikker/materialer, og om årsaker til, og forebygging av skader, gjennom blant annet riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling. I tillegg blir det enkelte grunnleggende praktiske oppgaver som for eksempel rensing av fotografiske overflater eller gjennomføring av enkelte identifiseringsmetoder. Etter erfaringer med og tilbakemeldinger om de tidligere workshops, er den aktuelle bearbeidet og mest mulig tilpasset målgruppen som inneholder kuratorer, arkivarer, museumsassistenter, museumsfotografer samt konservatorer og konservatorstudenter.

 

Forelesninger og demonstrasjoner holdes for det meste av Preus museums fotokonservator Jens Gold og en gjest foredragsholder.

 

Workshopen vil fortrinnsvis finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets øvrige lokaler vil også bli benyttet. Med hver workshop følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet. Noe avhengig av øvrige aktiviteter i museet, planlegges det å avholde en slik type workshop en gang hvert år.

 

Se tidligere konserveringsworkshops her.

Påmelding

Meld deg på her

Kurspris: 6500 NOK, inklusiv middag dag tre.

 

C19: det tas forbehold om mulige endringer p.g.a. koronasituasjonen, men vi håper at alt er bedre innen november.

  • Påmelding er bindende etter 14 dager før kursdato, og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding etter 14 dager før kursdato belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre i virksomheten.
  • Ved avmelding belastes 20% av deltakeravgiften, minimum 500 kroner.
  • Vi tar forbehold om endringer i programmet. 
  • Vi tar forbehold om avlysning av kurs frem til 14 dager før kursstart. Vi kan ikke være økonomisk ansvarlig for eventuelle utgifter som f.eks reiseutgifter ved en avlysning.