Path arrow Utforsk museet Path arrow Arrangementer Path arrow Kalender Path arrow Workshop: Identifisering og bevaring av negativmateriale

Workshop: Identifisering og bevaring av negativmateriale

Kurset med fotokonservator Jens Gold har hovedtema identifisering og bevaring av fotografiske negativer. 

Særlig vekt skal legges på hvilke utfordringer negativ-materiale har og hvilken maksimal levetid vi kan forvente av en negativ teknikk eller / og et helt negativarkiv med sine spesielle egenskaper og oppbevaringskrav.  

Den kommende workshopen fokuserer på identifisering og bevaring av fotografisk negativmateriale som oftest finnes i de fleste samlinger og arkiver. Men også sjeldne teknikker fra museets samling blir presentert.

 

Hver workshop kombinerer forelesninger, praktiske demonstrasjoner og praktisk arbeid, og vil derfor passe for maksimum 8 deltagere.

Workshopen skal gi kunnskap om teknikker/materialer, om skadeårsaker og om forebygging av skader - bl.a. riktig oppbevaring, håndtering, transportering, utstilling, nedfrysing av acetat- og nitrat-negativer og enkelte grunnleggende praktiske bevaringsmetoder.

Etter erfaringer med og tilbakemeldinger om de tidligere workshops i Preus Museum er den aktuelle bearbeidet og mest mulig tilpasset målgruppen som er samlingsansvarlige arkivarer, konservatorer, kuratorer, museumsassistenter, museumsfotografer og studenter i konservering, museologi og kulturarvstudier.

Hovedtemaet i bevaringsdelen i år er, etter stor etterspørsel, bevaringsutfordringer rund nitrat- og acetat-cellulose negativt materiale med hovedvekt på langtidsbevaring av disse materialene.

Foredrag og demonstrasjoner holdes av Preus museums fotokonservator og PhD kandidat Jens Gold. Workshopen vil finne sted i Preus museums konserveringsavdeling, men museets øvrige lokaler vil også bli benyttet. Med hver workshop følger det en perm med nyttig informasjon relevant for kursinnholdet.

NB! Med forbehold om endringer

Foto: Jens Gold/Preus museum

Påmelding:

Navn, e-post, telefonnummer og fakturaadresse sendes på e-post

(bindende påmelding med forhåndsbetaling av faktura)

Gi beskjed om du ønsker overnatting

 

Workshop språk: Med påmelding av utenlandske deltakere vil workshopen bli holdt på engelsk. 

 

Kurspris: 4500 NOK (inkl. middag og lunsj)

 

Praktisk informasjon: tel.: 40 44 21 00 eller e-post 

 

Informasjon om kursinnhold: Jens Gold tel.: 40 44 21 06 eller e-post