Seminar: AV NATUR

© Carll Goodpasture, Tjeld fra serien Compost, 16.7.2009. Preus museums samling

Tverrfaglig seminar i forbindelse med åpningen av utstillingen Av natur.

I hele verden er det en økende oppmerksomhet rundt naturkrise og klimautfordringer. Med utstillingen AV NATUR vil Preus museum løfte temaet videre innenfor kunstfeltet gjennom et særskilt fokus på fotografi. Åpningsseminaret er lagt tett på hva som medvirker til utfordringene og hvordan dette gjenspeiler seg i kunst og visuell kultur. Du får høre en biolog, en filosof, kunsthistorikere og kunstnere som diskuterer kunst og kultur i relasjon til natur- og klimaproblematikk.

Det blir satt opp gratis buss t/r Oslo. Du melder deg på buss samtidig som seminaret.

NB! Det er begrenset antall plasser på bussen!

 

Åpning av utstillingen Av natur kl 18.30.

Avgang buss fra Oslo sentralstasjon kl. 09.30, retur fra Horten kl. 20.30.

 

Meld deg på seminar og buss her

 

Program:

 

11.00—12.00

Velkomstlunsj

 

12.00—12.10 

Velkommen ved direktør Cecilie Øien og kurator Hege Oulie, Preus museum

 

12.10—12.55

De siste iblant oss
Ruben Alexander Pettersen
Biolog og forsker ved NIBIO divisjon for natur- og miljøressurser. 

Habitatene i verden forsvinner i en hastighet vi ikke klarer å forstå, og når mennesket inntar dyrenes leveområder, lever de siste dyrene iblant oss. Enkelte er så få at vi nesten ikke klarer å oppdage de lenger, og disse dyrene er satt på rødlisten. Har denne listen en betydning? Ruben Alexander Pettersen har tidligere utgitt sakprosaboken «De siste iblant oss» i 2013 sammen med biolog Camilla Pettersen.

Les mer om Ruben Alexander Pettersen

 

12.55—13.40

Det moderne mennesket i en abstrakt naturkulisse.
Arne Johan Vetlesen
Filosof UiO  

Filosof Arne Johan Vetlesen om hvordan naturen har blitt abstrakt for oss moderne, urbane mennesker; en slags kulisse vi tar for gitt i vårt dagligliv. Hva innebærer en slik mental avstand mellom oss og det som skjer "ute" i naturen? Hva er følgene for vår evne til å legge merke til at naturen forandrer seg, selv der vi bor? At dyr og fugler forsvinner? Kan det være at vi tilpasser oss og venner oss til endringer som er farlige og bekymringsfulle med tanke på hvordan fremtiden blir?

Les mer om Arne Johan Vetlesen 

 

13.40—14.10

Kaffepause

 

14.10—14.55

Av natur
Christine Hansen
Billedkunstner og Ph.d. i kunsthistorie 

Hansen har vært medkurator for utstillingen Av natur og har skrevet essayet til katalogen. Både som kunstner og som skribent har Hansen i flere år arbeidet med landskap som tema. Blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Ørkendveling med Line Anda Dalmar, som er med på utstillingen. Hansen har mange år bak seg som førsteamanuensis i fotografi ved UIB/Kunsthøgskolen i Bergen. Der startet hun den forskningsbaserte workshopen Solastalgia som så på den den kontroversielle gruveutbyggingen i Engebøfjellet/Førdefjorden. 

Hansens innlegg vil ta utgangspunkt i essayet «Av natur» som hun har skrevet til utstillingen.

Les mer om Christine Hansen

 

14.55—15.40

Skogsaken
Synnøve Marie Vik
Førstebibliotekar og faglig leder for Billedsamlingen i Bergen

Synnøve Marie Vik er kunsthistoriker med PhD i visuell kultur, og jobber som faglig leder for Billedsamlingen, Universitetsbiblioteket i Bergens fotoarkiv. Hun har i mange år arbeidet med forholdet mellom natur og teknologi i moderne billedkultur. I dette innlegget tar hun utgangspunkt i et pågående prosjekt hvor hun trekker linjer mellom skogplanting og fotohistorie. Hvordan har moderne skogplanting – som skjøt fart omtrent samtidig som fotografiet slo gjennom i Norge – blitt avbildet? Og hva forteller disse bildene av landskap formet av mennesker om vårt forhold til naturen?

Les mer om Synnøve Marie Vik

 

15.40—15.55

Kaffepause

 

15.55—16.25 

Eyes as Big as plates
Karoline Hjorth og Riitta Ikonen
Billedkunstnere

Den norsk-finske kunstnerduoen forteller om ferden mot sine nyeste verk i serien Eyes as Big as Plates, som er laget i samarbeid med Ragnhild Trosby fra Naturvernforbundet i Horten og professor i filosofi Arne Johan Vetlesen. Det som startet som en undersøkelse av folkloristiske forklaringer på naturfenomener, har i løpet av et drøyt tiår utviklet seg til en global undersøkelse av det moderne menneskets tilhørighet i naturen.

Les mer om Eyes as Big as Plates

 

16.25—16.55

Om kunsten i det antropocene og fotopioneren Hanna Resvoll-Holmsen
Ulla Schildt og Stephanie von Spreter

Billedkunstner Ulla Schildt i samtale med ph.d.-kandidat ved UiT og kunsthistoriker Stephanie von Spreter om kunsten i det antropocene og Schildts arbeid. Som billedkunstner arbeider Schildt med analogt og digitalt fotografi, video og installasjon. Mange av hennes arbeider tematiserer et endret naturbegrep, knyttet til klimakrisen og ideen om at vi nå befinner oss i en antroposen tid. Vi får også et innblikk i Schildts og von Spreters nye bokprosjekt «Flowers from Svalbard», konseptualisert rundt et fiktivt møte med polfarer Roald Amundsen (1872-1928) og botaniker Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943). Resvoll-Holmsen var en banebrytende norsk botaniker, fotopioner og miljøverner, som også deltok som eneste kvinnelig forsker i den første ekspedisjonen til Svalbard under kommisjonen til Albert I, prins av Monaco, sommeren 1907.  

Mer om Ulla Schildt  og Stephanie von Spreter

 

16.55—17.15

Oppsummering og diskusjon

 

17.15—18.15

Middag på Artilleriverkstedet

 

18.30

Åpning av utstillingen Av natur på Preus museum med konsert, velkomsttale og omvisninger. 

Les mer om åpningen

 

20.30

Buss retur Oslo

 

Les om utstillingen Av natur

Sted: Artilleriverkstedet Karljohansvern, Horten

Tid: 16. februar kl 11.00—18.00.

Pris 600,-  (student/kunstner 400,-) inkluderer lunsj og middag.

Buss t/r Oslo/Horten er gratis, husk å melde deg på!

Seminaret er støttet av Stiftelsen Fritt Ord

Påmeldingsfrist: 6. februar

Påmelding er bindende fra og med 9. februar. Eventuell avmelding etter denne datoen må skje skriftlig, og det belastes full deltakeravgift.