Paglia for fred

© Lill-Ann Chepstow-Lusty, Puppies for Peace - Embracing Paglia

et foto- og inkluderingsprosjekt

Kunstner og fotograf Lill-Ann Chepstow-Lusty ga ut boka Puppies for Peace - Embracing Paglia i november 2011. Bokens «hovedperson» er Pagila, en Parson Russel terrier, opprinnelig engelsk, men født og bosatt i Oslo - akkurat som forfatteren selv. Paglia viser stor entusiasme for alle levende vesener (bortsett fra katter), og forholder seg verken til etnisitet, kjønn, bakgrunn eller seksuell legning. Kunstneren mener at dette er egenskaper vi alle burde tilegne oss.

© Lill-Ann Chepstow-Lusty, Paglia for Peace

Lill-Ann har gjennom hele sin lange karriere som kunstner og fotograf jobber utfra personlige erfaringer, som ofte er politisk motivert. Det er umulig for henne å jobbe med noe som ikke opptar henne, og identitet og samfunn har vært spesielt viktig. Alle utstillings- og bokprosjektene har på en eller annen måte handlet om å utforske andres identiteter, og hun in­volverer seg og blir delaktig i temaene på samme måte som en sosialantropolog eller visuell etnolog.

© Lill-Ann Chepstow-Lusty, Paglia for Peace

I 2011 var Lill-Ann godt i gang med bokprosjektet om og med hun­den sin Paglia da terroren rammet Norge. I tiden etter angrepet ble det sagt og skrevet mye om hvor viktig det er a være tolerante overfor hverandre, og å ha et inkluderende samfunn.

«Jeg har ikke lyst til a henge ut en bestemt folkegruppe, men det er en kjensgjerning at mange kulturer ikke er like begeistret for hunder», sier hun.

© Lill-Ann Chepstow-Lusty, Paglia for Peace

Paglia skal være brobygger mel­lom dyr og mennesker og mellom oss mennesker, for hvem kan ikke blir betatt av en liten søt hvit hund?

«Det var ikke bare enkelt å oppsøke fremmede mennesker på gata, og jeg har fått mange nei» sier hun. Likevel er resultatet av flere turer med Paglia og kamera i Oslos gater blitt en fyldig bok med mange nasjonaliteter og personligheter. Noen av dem får du se i en egen containerutstilling på Fotografiets dag.

© Lill-Ann Chepstow-Lusty, Paglia for Peace

Hovedpersonen Paglia vil selvsagt også være til stede på arrangementet.

 

© Lill-Ann Chepstow-Lusty, Paglia for Peace

Lill-Ann Chepstow-Lusty er utdannet fotograf fra Eastbourne College of Art & Design og har hatt en rekke prosjekter, publikasjoner og utstillinger i Norge, Europa og Amerika.

For fullstendig liste se www.lusty.no.

Tekst hentet fra Tidsskriftet Byminner

Skrevet av redaktør Kristin Margrethe Gaukstad

© Lill-Ann Chepstow-Lusty, Paglia for Peace

Fotografiets dag 2019

Søndag 18. august

11.00 - 18.00

Inngang 100,- inkluderer utstillinger, foredrag og aktiviteter

Barn under 18 gratis

Karljohansvern, Horten

Fotografiets dag