Path arrow Utforsk museet Path arrow Aktuelt Path arrow Preus museum stenger: Siste åpningshelg inntil videre!

Preus museum stenger: Siste åpningshelg inntil videre!

Fra utstillingen Over regnbuen. Foto: Ingrid Aas/Preus museum

Preus museum har over lengre tid forsøkt å tilpasse seg en utfordrende økonomisk situasjon. Økte strømutgifter gjør nå at museet har tatt en helhetsvurdering av hvordan situasjonen skal håndteres. Direktør for Preus museum, Cecilie Øien, uttaler at: "Graden av profesjonalitet som forventes av Preus museum som det nasjonale fotomuseet, gjør at vi nå må si at grensen er nådd når det gjelder sårbarheten til samlingene. I denne omgang må det gå utover publikumstilbudet".

Fra høsten 2021 har museet, som resten av samfunnet, fått ekstraordinære strømutgifter. Når Horten kommune denne uken sa opp avtalen om et mindre magasin museet leier av samme grunn, så ble det tuen som veltet lasset. Konklusjonen etter drøfting med ansatte og styret er at publikumsarealet i museets lokaler på Karljohansvern er det eneste stedet med klimaanlegg, kontroll av luftfuktighet, den nødvendige sikkerheten samlingene trenger og hvor ansatte har plass til å jobbe med samlingene.

Øien at hun forstår kommunens situasjon, men sier også at: "Museer kan ikke skru av strømmen der en oppbevarer arkiv eller gjenstander. Da vil fukt, mugg og skadedyr trives godt. Arealet er i tillegg et arbeidssted, og uten lys og varme kan ikke de ansatte bruke arealet. Selv om det ikke dreier seg om et stort volum, så har museet bare en måned på å flytte fra magasinet det gjelder".

Store museer kan kutte ned på ansatte, men for Preus museum ville det innebære å legge ned virksomheten. Øien understreker at: "Som direktør ønsker jeg ikke å la dette gå ut over de ansatte. Nå må vi vurdere om vi har muligheten til å skru av strøm i andre deler av bygningsmassen vi leier og flytte samlinger internt, slik at både ansatte og samlinger ivaretas innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet".

Økte strømutgifter er utslagsgivende for beslutningen om at museet nå stenger for publikum. Totalsituasjonen er blitt for vanskelig: "Vi er også i ferd med å tømme et lager i Magasin A der museet holder til, så magasinsituasjonen er prekær. Da vi i fjor oppdaget at et magasinlokale vi leier av Forsvarsbygg ikke var egnet for samlingene vi har der, fant vi et nytt lokale hvor gjenstander flyttes til. Det betyr at vi betaler dobbel leie, fordi avtalen med Forsvarsbygg er uoppsigelig til 2025. Vi har derfor ikke økonomisk handlingsrom for å se etter nytt magasin», forklarer direktøren. «Vi håper at kulturministeren, kulturkomiteen på Stortinget og andre med makt til å påvirke situasjonen kan bidra til at Preus museums og sektoren som helhet nå får nødvendige støtten."

"Det er med tungt hjerte at Preus museum stenger den flotte utstillingen Over regnbuen før tiden. Vi beklager til publikum, men ser altså ingen annen utvei. Vi vil gjøre unntak for skoleklasser som vil besøke museet, de kan kontakte oss. Og så oppfordrer vi alle som vil støtte museet til å besøke vår utstilling på Oslo negativ, hvor vi flytter formidlingsvirksomheten vår fra 23. september til 16. oktober."

 

-------------------------------------------------------------

Kontaktinformasjon:

Direktør Cecilie Øien

E-post: cecilie.oien@preusmuseum.no
Tlf.: 472 336 40

 

Formidlingsansvarlig Ingri Østerholt

E-post: ingri.osterholt@preusmuseum.no

Tlf.: 957 67 171