Path arrow Utforsk museet Path arrow Aktuelt Path arrow Preus museum er på Digitalt museum

Preus museum er på Digitalt museum

Hans Grendahl, Blomstrende kaktus, juni 1934. Stereoautokrom. Preus museums samling

Preus museum har beveget seg ut på Digitalt museum, og har du lyst til å sjekke ut de første postene er lenken her

Vi synes det er viktig å gi fotohistoriske kontekst til bildene våre, og har prioritert å binde en del poster opp til artikler.

De to første dreier seg om Hans Grendahl og hans arbeid med fotografi, samt en artikkel om de første fargefotografiene, autokromer og linserasterbilder.

 

Flere artikler vil komme til etter hvert, og du vil finne lenker til dem her på hjemmesiden.

Hans Grendahl, Rjukan, byen og Gausta. August 1933. Stereo autokrom. Preus museums samling.

Hans Grendahl, Nye stogo, interiør, Rauland. Juli 1931. Stereo autokrom. Preus museums samling

Hans Grendahl, Adele og barna. Stereo autokrom. Preus museums samling