Path arrow Utforsk museet Path arrow Aktuelt Path arrow Cecilie Øien ny direktør på Preus museum

Cecilie Øien ny direktør på Preus museum

Det er en stor glede for oss å kunne ønske Cecilie Øien velkommen som ny direktør ved Preus museum, det nasjonale fotomuseet i Horten.  Cecilie er i dag direktør ved Museene i Akershus og styreleder i Norges museumsforbund, og vil tiltre i stillingen 2.mai.

 

 

Cecilie er også styremedlem i Kultur IT, i Virke Kultur og er medlem i Virkerådet i Hovedorganisasjonen Virke. Hun er medlem i programstyret for regionale planer i Viken, i Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg for kulturarvdigitalisering og i Riksarkivarens strategiske råd for privatarkiv.

 

Med Cecilie får Preus museum en leder som vil bidra til å videreutvikle og fornye museet, styrke omdømmet og befeste posisjonen Preus museum skal ha som Norges nasjonale museum for fotografi. Museet ble opprettet i 1995 da Staten kjøpte samlingene til det private Preus fotomuseum.  Museets samlinger består av norsk og internasjonalt fotografi, kameraer, bøker og andre gjenstander som belyser fotografiets utvikling.  Gjennom samlingen og en velkvalifisert stab legges det til rette for aktiv deltagelse i nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fotohistorie og fotokonservering.

 

Cecilie sterke faglige bakgrunn, hennes erfaring i museumssektoren og hennes lange erfaring med myndighetskontakt, vil være svært viktig i videreutviklingen og posisjoneringen av museet i årene som kommer.

 

Museet vil være sentralt i områdeutviklingen på Karljohansvern i Horten, og det vil også bli satset på å videreutvikle den nasjonale rollen gjennom utstrakt samarbeid med andre aktører, kursvirksomhet, utstillinger og forskning.

 

Styret vil takke tidligere direktør Ingrid Nilsson for hennes betydelige innsats gjennom 2 åremålsperioder på til sammen nesten 12 år, og Kristin Aasbø som har vært konstituert direktør siden mars 2021.  Kristin vil bringe med seg viktig kompetanse i samarbeidet med Cecilie gjennom den erfaringen hun har fått ved å lede museet det siste året.

 

Styret er veldig godt fornøyd med at vi fikk så mange søkere med svært god kompetanse.  Det har vært en spennende ansettelsesprosess som viser at museet tiltrekker seg mange som har lyst til å løfte museet til neste nivå.

 

Vi ønsker Cecilie hjertelig velkommen som ny direktør for Preus museum.

 

"Jeg takker styret for tilliten og gleder meg stort til å begynne å jobbe med den dyktige gjengen ved Preus museum. Jeg har stor respekt for det Ingrid Nilsson og de ansatte har gjort, og er spent på hvilke muligheter vi skal utforske sammen. Fotografi, film og dokumentarfilm har vært rød tråd i mine interesser fra ungdomstiden og faglig gjennom studietiden. I mine år som direktør i MiA har foto, arkiv og digitalisering stått sentralt. Det er vemodig å forlate MiA og gode kollegaer der, men muligheten til å jobbe med organisasjons- og arenautvikling ved Preus museum er en oppgave jeg ikke ville la gå fra meg. Det blir spennende å ta fatt på oppgaven med å befeste Preus museums posisjon som det nasjonale fotomuseet."

 

 

 

Horten 17. februar 2022

Nils Øveraas

Styreleder Preus museum

Cecilie Øien, ny direktør ved Preus museum