Path arrow Utforsk museet Path arrow Aktuelt Path arrow Call for papers

Call for papers

«Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» inviterer til fagseminar den 19. og 20. mai 2021.

Seminaret arrangeres av Preus museum og Norsk Folkemuseum. Formen på seminaret er avhengig av smittevernrådene. Vi håper å kunne møtes i Horten på Preus museum.

Vi oppfordrer interesserte fagfolk og forskere til å sende inn forslag til innlegg. Frist for innlevering 15. mars.

Fotografi blir stadig mer sentralt og synlige i kultur- og samfunnsliv utover 1900-tallet og frem mot vår tid. I takt med utviklingen av fotografiske teknologier, bruk og praksiser har også fotografens rolle endret seg. Fagfotografen, som en gang forsynte både samfunnet og familiene med de viktigste fotografiske tjenestene, får konkurranse av automatiserte prosesser, privates egne bilder og nye spesialiserte foto- og bildedelingstjenester.

Denne utviklingen har også fått store konsekvenser for konstitueringen av dagliglivets sosiale rutiner. Mobilkameraet har gjort alle til fotografer. Kommunikasjon med fotografier gjennom sosiale medier, har endret vår oppfatning av private og offentlige rom. Den økende bruken av fotografiske bilder, samfunnsmessig og sosialt, har fått et historisk motstykke gjennom bevaringsinstitusjonenes lagring og formidling av flere hundre millioner fotografier. Fotografier har blitt en viktig del av samfunnets historiske minne.

Til fagseminaret ønsker vi bidrag relatert til hvordan fotografiske roller og praksiser har utviklet seg, og på hvilken måte fotografiet har påvirket dagliglivet gjennom perioden. Arrangørene åpner for et bredt spekter av mediehistoriske og kulturhistoriske perspektiver, som for eksempel:

 • Hvordan har fagfotografens roller endret seg i perioden 1945 og frem til i dag?
 • Hvilken betydning hadde introduksjon av farge i fotografiet for fotografens arbeid?
 • Er det en kontinuitet mellom det analoge og digitale fotografiet?
 • Hvilke roller har fotografi og fotografer spilt i identitetspolitiske bevegelser i etterkrigstida?
 • Hvordan har fotografi bidratt til å endre våre sosiale ritualer i perioden?
 • Hvordan har bryllupsbildet endret seg i perioden?
 • Hvordan har økende forbrukerorientering fra fotobransjen bidratt til å endre den private fotografiske bildebruken?
 • Hvordan speiles nye kvinnesyn i norske fotografers bilder på 1960- og 1970-tallet?
 • Hvilke problemer reiser seg når private fotografiske bilder formidles i bevaringsinstitusjonenes store historiske bildedatabaser?
 • Hvordan utviklet fotografiet seg i etterkrigstiden ettersom andre audiovisuelle teknikker ble enklere og mer tilgjengelig?

Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011

Norske museer, arkiver og bibliotek har omfattende fotoarkiver fra siste halvdel av 1900-tallet, men kunnskap om norsk fotografi i denne perioden er fremdeles mangelfull. Forskningsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» ble etablert for å bidra til å bøte på dette. Prosjektet ledes og drives av Norsk Folkemuseum, Norsk Teknisk Museum, Preus museum og Nasjonalbiblioteket. Det er forankret i Norges Fotografforbund og Fotonettverket, og fikk 3-årig støtte fra Kulturrådet i 2018. Seminaret inngår i en serie seminarer fra forskningsprosjektet. Forskningsprosjektet sluttføres under Landskonferansen i Foto på Nasjonalbiblioteket høsten 2021. Prosjektets resultater vil bli publisert i en rekke forskningsartikler gjennom både 2021 og 2022, og vil også bli sammenfattet i bokform. Utstillingen «Fotografen» åpner på Preus museum november 2021.

 

Krav til innsendelse: 

 • Frist 15. mars 2021.
 • Utkast sendes til trond.bjorli@norskfolkemuseum.no anja.langgat@norskfolkemuseum.no eller hege.oulie@preusmuseum.no.
 • Utkastet skal angi innleggets tema, forskningsspørsmål og hovedstruktur.
 • Antall ord: 250.
 • Legg gjerne ved 3-5 illustrasjoner hvis det er aktuelt.
 • Legg ved en kort biografi og kontaktinformasjon.
 • Innlegget skal være mellom 20 til 30 minutter. Det vil bli rom for spørsmål og kommentarer i etterkant. Seminaret vil bli strømmet via Preus museums nettsider.
 • Tilbakemelding på innsendte utkast blir gitt 1. april 2021.

Last ned invitasjonen som pdf her