Kalotypi

(eng. Calotype, også kalt Talbotype, etter oppfinneren)

William Henry Fox Talbot (1800-1877) patenterte prosessen i 1841. For å lage et kalotypi-negativ som kan brukes som utgangspunkt for å lage en positiv kopi, brukes papir av beste kvalitet som blir påført en løsning av kaliumjodid og sølvnitrat. Like før bruk blir arket behandlet med en løsning av eddiksyre, sølvnitrat og gallussyre. Papiret blir eksponert i kameraet enten i våt eller tørr tilstand. Bildet blir fremkalt i en blanding av sølvnitrat og gallussyre. Kalotypiet ble vokset slik at det ble gjennomskinnelig, og kontaktkopiert med et saltpapir.