Ordliste

Heliogravyr

(eng. Heliogravure)

Fotomekanisk reproduksjonsmåte som består i at det fotografiske bilde blir etset ned i en kobberplate og trykt som et kobberstikk.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å