Variable Stars

Toril Johannessen

2014
Fra 28.09.14
Til 07.12.14

I sine arbeider henter Toril Johannessen (f. 1978) inspirasjon fra fagfelt som filosofi, vitenskap, teknologi- og fotohistorie og i Johannessens mange ulike uttrykk ligger en grunnleggende nysgjerrighet for hvordan vår forestilling om verden skapes.

Kvinners inntreden i vitenskapelige institusjoner

På Preus museum viser hun prosjektet Variable Stars (2009). Fotografiets materialitet er et av temaene i denne utstillingen. En annen problemstilling for Johannessen i dette verket er kvinners inntreden i vitenskapelige institusjoner, noe som skjedde omkring samme tid som og i noen tilfeller som en konsekvens av at fotografiet ble tatt i bruk som vitenskapelig verktøy.

Henspiller på teorien om avstandsmåling i rommet

Tittelen Variable Stars henspiller på teorien om avstandsmåling i rommet, som ble fremsatt av en kvinnelige ansatt ved Harvard Collage Observatory i 1912. Et faktum som fikk oppmerksomhet i den etablerte  vitenskapshistorien først lenge etter hennes oppdagelse. Grunnlaget for Johannessens verk er hentet nettopp fra glassplatesamlingen ved Harvard College Observatory. Verket ble laget spesielt til Oslo Kunstforening. Toril Johannesen har i de senere årene markert seg internasjonalt med bl.a. deltagelse på Documenta 13 og Istanbulbiennalen i fjor.

Utstillingene Variable Stars og For the Sake of Colour har en fellesnevner

Toril Johannessen og Vilde Salhus Røed arbeider tverrfaglig og benytter gjerne flere ulike medier i en og samme utstilling. En felles nevner for de to er en utforskende innstilling til sine kunstneriske prosjekter. Begge bor og arbeider i Bergen der de er medlem av atelierfellesskapet Flaggfabrikken og har bakgrunn fra en bachelor i fotografi samt en master i kunst.

Variable Stars

Toril Johannessen, Installasjon i Preus museum 2014 (foto: Andreas Harvik/Preus museum)