Månen

Dette bildet, av Månen og Jorden, det første i sitt slag, ble tatt fra NASAs romsonde Voyager 1 18. september 1977. Voyager 1 var da 11,66 millioner km fra Jorden, på vei for å utforske de ytre planetene i Solsystemet. Siden Jorden lyser mye sterkere enn Månen, er månelyset kunstig forsterket med en faktor på tre slik at begge objektene trer tydelig frem på trykk.

For cirka 4,5 milliarder år siden kolliderte et legeme som var omtrent like stor som Mars med Jorda som holdt på å dannes. En bit av Jorda ble slått av og ble spredt som et fragment i bane rundt vår planet. Etter en stund samlet disse fragmentene seg til et større legeme. Etter cirka 90 millioner år ble den fast og det vi i dag kjenner som vår Måne.

Tyngdekraft på Månen

Månens tyngdekraft er bare 1/6 av Jordas, siden det er et mindre himmellegeme. Det innebærer at du kjenner deg seks ganger lettere på Månen. Om du veier 50 kg på Jorda, kjennes det ut som du bare veier 8,5 kg på Månen!

De største og kraftigste teleskopene på Jorda viser at det finnes 500 000 kratere på den siden som er synlig for oss. Det ville ta en person over 400 timer å telle dem hvis hun gjorde det uten avbrudd – og det er uten de kraterne som finnes på den andre siden av Månen som vi ikke kan se!

Mennesket på Månen

Månen er det eneste objektet i solsystemet som er besøkt av mennesket, utenom Jorda. Tolv astronauter har gått på Månens overfalte i løpet av seks månelandinger med Apollofarkoster (Apollo 11, 12, 14, 15, 16 og 17) mellom juli 1969 og desember 1972.

Deres fotavtrykk kommer til å bestå i minst 10 millioner år, siden det ikke finnes noe vær på Månen slik det fins på Jorda.

Den eldste steinen som er funnet på Månen er 4,6 milliarder år gammel, en milliard år eldre enn den første encellede mikroorganismen som har levd på Jorda.

Hvor rask er Månen?

Månen må forflytte seg ganske raskt for å kunne gjøre hele reisen i sin omløpsbane rundt Jorda på en måned. Månen forflytter seg med en hastighet på 3700 kilometer i timen, noe som omtrent tilsvarer avstanden fra Lindesnes til Nordkapp og tilbake igjen. Så langt ferdes altså Månen hver eneste time!

Hvorfor ser vi alltid samme side av Månen?

Som Jorda, roterer Månen rundt sin egen akse. Den store forskjellen er at Jordas gravitasjon minsker den hastigheten Månen roterer med – slik at den roterer med samme hastighet som den ferdes rundt Jorden. Slik viser Månen alltid samme side mot Jorda. Men på grunn av en viss ujevnhet i Månens roterende bevegelse har det ved nøye observasjoner vist seg at vi fatisk kan se 59%, og ikke 50%, av Månens overflate.  

Teksten er hentet og gjengitt med tillatelse fra Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm

www.nrm.se

Visste du?

Månens overflate er omtrent like stor som verdensdelen Afrika. Til forskjell fra Afrika vises det på Månen bare forspor etter en type skapning – mennesket.