Månekartlegging

Månekartlegging

Denne kartleggingen av Månen er foretatt av NASAs Moon Mineralogy Mapper, et instrument om bord på den indiske romorganisasjonens Chandrayaan 1-fartøy, i perioden 22. oktober 2008 – 29. august 2009. Bildet viser med kunstige farger hvordan ulike materialer er fordelt over den siden av Månen som vender mot Jorden. Små mengder vann ble detektert på overflaten (blått). Grønt viser intensiteten på reflektert infrarød stråling (varmestråling) fra Solen og rødt viser forekomster av det jernrike mineralet pyroksen.
Lambdatrykk (ISRO/NASA/JPL-Caltech/Brown University/USGS)