Havstrømmer

Havstrømmer

Utenfor østkysten av New Zealand, flyter elver av kaldt vann som har forgrenet seg fra Antarktis havstrømmer (Circumpolar Current), nordover forbi Sørøya og løper sammen med varmere vann som strømmer sørover forbi Nordøya. Fanget opp i virvler og strømmer, lager blomstrende planteplankton intrikate mønstre av blått og grønt som er spredt over tusenvis av kvadratkilometer av havoverflaten.
(NASA Earth Observatory, Rebecca Lindsey)