Centaurus A

Centaurus A

Dette bildet fremhever noen av de viktige egenskapene i Chandra-bildet av Centaurus A. Den aktive kjernen og startpunktet for jetstrålen finnes i sentrum av galaksen. Partiklene i jetstrålen og strålingen fra den aktive kjernen  får begge sin energi fra et supermassivt sort hull. Jetstrålen ses opp mot venstre, og en kortere «motjet» peker i motsatt retning.
Lambda Print (NASA/CXC/CfA/R.Kraft et al)