TID STED ROM 60+

Roy Rasmussen, Tid, Sted, Rom 60+ - Utvalgte bilder, 2020

(foto: Ana Gonçalves/Preus museum)

Mange som går av med pensjon stiller seg spørsmålet «hvem skal jeg være nå?». Selv om flere har planene klare er det mange som også frykter pensjonisttilværelsen. Mange eksistensielle spørsmål kan dukke opp på tampen av et yrkesliv. Den enkeltes identitet kan være så nært knyttet til arbeidet, at man opplever en identitetskrise når man avslutter arbeidslivet. 

Våren 2020 ble landet stengt ned. Verden ble plutselig annerledes, og deler av livet ble satt på pause. Planer  måtte avlyses og man kunne ikke lenger treffe mennesker på samme måte som før. Denne forandringen påvirket også prosjektet TID, STED, ROM. Det som skulle bli en travel vår og sommer med workshops og utstillinger ble plutselig til et stort tomrom i kalenderen. Samtidig som landet stengte ned holdt seniorkurator ved Preus museum, Hanne Holm-Johnsen på å gå av med pensjon. På bakgrunn av disse omskiftningene bestemte vi oss for å tilby et nettbasert workshopopplegg til en gruppe mennesker som hadde en eneste ting til felles, nemlig at de var rundt pensjonsalder. 

Gruppa på 12 deltakere fra hele landet fikk stor innflytelse på workshopopplegget. Det ble raskt bestemt at det skulle strekke seg over hele sommeren slik at de fikk god tid til å arbeide med bildene og tekstene sine. I løpet av workshopperioden arbeidet deltakerne langsiktig med forskjellige fotooppgaver med utgangspunkt i begrepene tid, sted og rom. Samtidig hadde vi ukentlige nettmøter der vi i fellesskap diskuterte bilder og eksistensielle temaer. Mot slutten av workshopperioden bestemte deltakerne seg for hva de ønsket å fokusere på i bildene og tekstene sine, og arbeidet med å ferdigstille sine individuelle prosjekter med utgangspunkt i dette. 

Bryony Harris, Images of Belonging, 2020

(foto: Ana Gonçalves/Preus museum)

Som en avslutning på prosjektet ble det i slutten av september arrangert en felles samling for deltakerne. Etter måneder bak skjermer var det veldig fint å tilbringe tid sammen og bli kjent i levende live. I løpet av avslutningshelgen ble det arbeidet intenst med å lande det siste utvalget av bilder og tekst fra en svært produktiv workshop. Rebecca Jafari holdt kurs i hvordan man lager personlige fotobøker, i tillegg til å inspirere og bistå i utvelgelsesprosessen.  

 

Workshopen den siste helgen var svært inspirerende og hjalp deltakerne med å lande prosjektene sine. I etterkant av workshopen har deltakerne ferdigstilt sine personlige fotobøker for prosjektet. Deltakernes bøker er unike håndlagede objekter, mens bildene og tekstene fra dem har nå blitt en del av museets samling.  

For at du som publikum skal få innblikk i den enkeltes ståsted, kan du klikke på lenkene under for en digital presentasjon av bøkene

 

Jørunn Solheim Hotvedt, Tid, Sted, Rom 60+, 2020

(foto: Ana Gonçalves) 

 

 

Ståle Hansen, Betraktninger: Mai – Oktober 2020, 2020

(foto: Ana Gonçalves/Preus museum)