Rune Eraker

Rune Eraker

© Rune Eraker, Tsjad, 2012

En håndfull fiskere manøvrerer mellom siv og sandbanker mens de fisker etter småfisk, stadig mer fortvilet,
på det som tidligere var dypt vann, med storfisk og gode fangster. Nå er Tsjad-sjøen tørket inn til en tidel av
hva den var for ikke mange tiår siden. På førti år har Tsjad-sjøen, en gang en av verdens største innsjøer,
blitt redusert til 10 % av sin opprinnelige størrelse.
Tørken sør for Sahara fører også til stadige avlingssvikt som truer millioner av mennesker.