Rune Eraker

Rune Eraker

© Rune Eraker, Maldivene, 2011

Til øya Thilafushi kjøres og tømmes søppel fra utenlandske turister på øy-resortene og innbyggere i Male.
Her blir søpla brent og skyflet ut i sjøen. Resultatet er at øya vokser med en kvadratmeter om dagen og høyden blir 2 meter over havet.
Slik arbeider myndighetene i en kamp mot tiden for å komme havstigningen i forkjøpet.
Gjennomsnittshøyden på Maldivenes øyer er en meter over havet. Det stigende havet truer hele Maldivenes eksistens.
Det er et paradoks at landet samtidig lever av flybåren masseturisme som bidrar til klimaendringene.