Oddleiv Apneseth - Jølster 2008

© Oddleiv Apneseth, Gravferda til Jostein Helgheim. Helgheim, 13.01.2008

Quote

”Det vi møter i dette prosjektet er noe så sjeldent som fotografier som unndrar seg enhver form for enkel og likegyldig konsumpsjon – fotografier til å tenke med”

Professor Sigrid Lien, fra boka Jølster 2008, Skald forlag

Gjennom et helt år fulgte og fotograferte fotografen Oddleiv Apneseth (f. 1955) befolkningen i Jølster. Over 2000 opptak resulterte i en bok og en utstilling. Bildene er tydelig iscenesatte, noe man skulle tro en pressefotograf ville holde seg langt vekk fra å gjøre.  

Samtidig dokumenterer de mennesker, deres interesser og særegenheter på en presis og ofte humoristisk måte. Bildene hans fremstår som et personlig notat over noen av de mange små og store begivenhetene som fant sted i Jølster i 2008. 

Apneseth bruker fotografiet til å hedre dagen og livet. Bildene hans reflekterer ikke bare verden, men er aktivt med på å skape den.  

 

Som Jølstringene er preget av å leve i sin samtid med historien til de som har trådt i det samme landskapet før dem, spiller også Apneseth på fotografer som har virket før ham. Prosjektet er en respektfull videreføring av arbeidet til de lokale bygdefotografene som var aktive på stedet i slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet. Apneseth har forsøkt å gjenskape alvoret og varmen til de historiske fotografiene, og ydmykheten både i forhold til portrettsubjektene, situasjonen og det fotografiske håndverket.  

 

Apneseth tar oss med på en oppdagelsesferd i det ordinære og hverdagslige – det som gjerne blir oversett. Det vi møter i dette prosjektet er noe så sjeldent som fotografier som unndrar seg enhver form for enkel og likegyldig konsumpsjon – fotografier til å tenke med.