Fathers - Verena Winkelmann

Quote

Jeg ønsket å gå åpent inn i prosjektet og spørre enkle spørsmål som: 
Holder far barnet annerledes enn mor? 
Er kontakten en annen?

Verena Winkelmann, Fathers, i utstillingen Portrett av vår tid på Preus museum 2020/2021 (foto: Ana Gonçalves/Preus museum)

Prosjektet Fathers utforsker forholdet mellom far og barn under pappapermisjonen.

I kunsthistorien er det mor som har blir presentert som nærmeste omsorgsperson og kjærlig forelder. I dette prosjektet er det far som tar denne plassen. Arbeidet kan leses som en refleksjon over sosiopolitiske forhold og de samfunnsmessige konsekvensene det kan ha, samtidig er bildene nære og går tett på det intime og menneskelige.

Hvordan er denne nærheten mellom far og barn? 

 

 

Jeg ønsket å gå åpent inn i prosjektet og spørre enkle spørsmål som:
Holder far barnet annerledes enn mor?
Er kontakten en annen?

Uten å skulle svare direkte på dette, håper jeg at prosjektet kan si oss noe om tilstedeværelsen til dagens fedre. 

Portrettene er ikke bare en studie av hva det vil si å være mann og far i det 21. århundre, men stiller også spørsmål ved det mannlige ikonet og rollene han forventes å feste seg til.

Uten å foreslå svar, kan bildene utfordre synspunkter på likestilling og maskulinitet.

Verena Winkelmann, Fathers, i utstillingen Portrett av vår tid på Preus museum 2020/2021 (foto: Ana Gonçalves/Preus museum)

*** 

"Jeg har i årene mellom 2009 og 2013 fulgt 73 fedre. Flere av fedrene fikk sitt andre barn i løpet av tiden jeg fotograferte dem. 

Prosjektet resulterte i nesten 20 000 bilder. Boken Fathers inneholder 21 av disse fotografiene."

 

Arbeidet har bl.a. vært vist på gruppeutstillingen SNAP på Museet for Samtidskunst, Galerie b2 i Leipzig og Photographic Center i Kotka (Finnland). 

Boken Fathers er utgitt på forlaget Teknisk Industri. I boken finner du essayet "Up Close" av Stephanie Bremerich.

 

Se små intervjuer med Verena Winkelmann her, gjort i forbindelse med utstillingen på Preus museum:

Intervjuer: Kurator Hege Oulie
Kamera: Kim Eidem

 

Til utstillingen