Likheter og forskjeller

Nytt norsk fotografi

Likheter og forskjeller
2005
Fra 31.03.05
Til 16.05.05

Norsk fotografi har vært i en rivende utvikling på 2000-tallet og en ny generasjon fotografer har overskredet skillet mellom modernistisk fotokunst og postmoderne iscenesettelser. De nye fotografene beveger seg uanstrengt mellom streit fotografi og konseptuelle arbeider, og ofte kombineres disse to strategiene som tidligere ble sett på som motpoler.

Norsk fotografi har vært i en rivende utvikling på 2000-tallet og en ny generasjon fotografer har overskredet skillet mellom modernistisk fotokunst og postmoderne iscenesettelser. De nye fotografene beveger seg uanstrengt mellom streit fotografi og konseptuelle arbeider, og ofte kombineres disse to strategiene som tidligere ble sett på som motpoler.

Likheter og forskjeller – Nytt norsk fotografi tar utgangspunkt i hvordan de nye fotografene benytter billedserier, -sekvenser og –grupper. Utstillingen argumenterer for at dette er en vesentlig innfallsvinkel til å forstå den nye kunsten. Etter den såkalte Becher-skolens mekaniske og repetitive serier på 60-, 70- og 80-tallet og det lekne og trendy fargefotografiet på 90-tallet brukes nå begge disse formale strategiene for å koble lokale steder og situasjoner med ideer om en flerkulturell og globalisert verden.

Likheter og forskjeller – Nytt norsk fotografi viser arbeider som blander tradisjonelle sjangere som landskap, arkitektur og portrett med spørsmål knyttet til sosial identitet og visuell kultur. En rekke fotografer har gjennoppdaget dokumentarfotografiet som nå benyttes med en klar bevissthet om den kritikken mediet har vært utsatt for. Andre benytter collage-teknikk eller henter visuelt råmateriale fra ulike kilder, som familiealbumet eller internett. Den vesentligste tendensen i denne utstillingen er likevel at fotografene bygger på den mediekritiske bevisstheten som postmodernismen medførte, samtidig som de utforsker bredden av muligheter i det fotografiske mediet.

Kunstnere: Matias Faldbakken, Grand Royal Art, Jorunn Irene Hanstvedt, Heini Hölttä, Katja Høst, Ole Martin Lund Bø, Eline Mugaas, Dag Nordbrenden, Torbjørn Rødland, Birgitte Sigmundstad, Annette Sletnes, Camilla Sune, Vibeke Tandberg, Morten Torgersrud. Kurator: Jonas Ekeberg.

I løpet av februar og mars har Preus museum gjennomgått en fornyelsesprosess. Museet har fått nytt navn, ny utstillingsarkitektur, ny grafisk profil, ny nettside, nye skilt, større butikk og bredere utvalg i kafeteriaen. I den nye, rullerende basisutstillingen vil Preus museum vise punktutstillinger av viktige arbeider fra fotohistorien som inngår i vår internasjonale samling. Kuratorer: Jonas Ekeberg og Hanne Holm-Johnsen.

Åpningen torsdag 31. mars blir første anledning til å oppleve “nye” Preus museum.

 

Det blir “Artist talk” med kunstnerne Annette Sletnes, Matias Faldbakken og Eline Mugaas lørdag 2 april kl. 14