Kari Berggrav

Kari Berggrav

Kari Berggrav, Det sivile luftvern. Innvielse av tilfluktsrom i Günerhagen, januar 1940. Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek