Gerda Grepp

Gerda Grepp

Gerda Grepp ved fronten utenfor Malaga, januar/februar 1937. Foto: Ukjent/Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek