Path arrow Opplev utstillingene Path arrow Tidligere utstillinger Path arrow Krigstid Path arrow Biografi - Alma Braathen (1906-1967)

Biografi - Alma Braathen (1906-1967)

Braathen er en av de svenske journalistpionerene i mellomkrigstiden. I tillegg var hun forfatter, poet og fotograf. Hennes reportasjefotografier illustrerte ofte hennes artikler.

Braathens far var en utvandret nordmann fra Drammen. Et lengre rekonvalesensopphold hos den radikale kvinnesaksforkjemperen Katti Anker Møller i Fredrikstad, fikk stor betydning for Braathens yrkesvalg. Hun bestemte seg da for å bli journalist og for å kjempe for kvinnesaken.

Braathen jobbet flere år som frilanser blant annet som skribent i Dagens Nyheter hvor hun stadig oftere brukte signaturen Brodjaga (vagabond på russisk).

I november 1939 fikk hun i oppdrag å være Dagens Nyheters korrespondent nord i Finland da Sovjet angrep landet i november 1939. Under angrepet på Norge i april 1940 ble Braathen Dagens Nyheters krigskorrespondent i Narvik-området. Hun gikk på ski frem og tilbake over grensen for å rapportere siste nytt i tekst og bilder fra frontlinjen. Bildene ble ofte trykket noen dager senere enn teksten på grunn av vanskelighetene med å få sendt bildene til avisen. Hun ble fast ansatt i Dagens nyheter høsten 1940, og ble der resten av sitt liv.

Etter krigen reiste Braathen til det krigsherjede Hellas og det okkuperte Palestina. Artiklene fra reisen ble gitt ut i boken Blå lyckofågel i Orienten, i 1949.

 

Tilbake til utstillingen

Alma Braathen, ukjent fotograf