Alma Braathen

Alma Braathen

Alma Braathen gikk på ski frem og tilbake over grensen for å levere nyheter fra frontlinjen på oppdrag for Dagens Nyheter, delvis med følge av militærpatrulje, Nord Norge, våren 1940. Tilhører Riksarkivet / NTBs krigsarkiv