Krigstid

Krigstid

Elisabeth Meyer, Frigjøringen fra Grini fangeleir, 8. mai 1945. Tilhører Preus museums samling

2019
Fra 07.04.19
Til 08.09.19

Perioden 1935-1950 var en tid preget av krig og konflikt i Europa. Utstillingen “Krigstid” synliggjør noen aktive norske kvinnelige fotografer som bidro med bilder innenfor sjangrene dokumentar og fotojournalisme i det offentlige rom i perioden. De fleste av dem er fullstendig ukjente i dag, men de fortjener å bli synliggjort da bildene deres jevnt over holder en høy kvalitet i tillegg til at de er viktig dokumentasjon av en tidsperiode med store kontraster.

 

I Italia hadde fascistene styrt med Mussolini i spissen siden 1922. Nazistene med Hitler som leder kom til makten i Tyskland i 1933. I 1936 eksploderte borgerkrigen mellom den lovlig valgte regjeringen og ”nasjonalistene” ledet av Franco i Spania. Av over 59 000 utlendinger som skal ha deltatt i de internasjonale brigadene på republikkens side, skal over 250 vært nordmenn. Blant dem var journalist og fotograf Gerda Grepp som rapporterte hjem til Arbeiderbladet og til internasjonale aviser. 

 

Da Sovjetunionen angrep Finland i november 1939, tre måneder etter starten på andre verdenskrig, ble Alma Braathen beordret som krigskorrespondent på oppdrag for Dagens Nyheter til å dekke Vinterkrigen. Sammen med Kari Berggrav dokumenterte hun også fra kampene i Narvik i 1940, befrielsen av Nord-Norge i 1945, behandlingen av de sovjetiske fangene og hvordan befolkningen i nord langsomt begynte gjenoppbyggingen.

 

Flere kvinner fotograferte under andre verdenskrig som en del av deres militærtjeneste, som Sissel Lie i Den norske Hærs kvinnekorps i Skottland og Katrine Christie i Little Norway, Canada. 

 

Rigmor Delphin og Elisabeth Meyer bidro med bilder fra frigjøringen i 1945, og i likhet med Esther Langberg skildret de også hverdagslivet i denne perioden, og leverte fotografier til tidsskrifter som URD (fra 1897) og de nyetablerte kvinnemagasinene Alle Kvinners Blad (fra 1937) og Kvinner og Klær (fra 1941).

 

Utstillingen er et samarbeid mellom Preus museum, Norsk Teknisk Museum, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo Museum og Tone Svinningen.

Gerda Grepp ved fronten utenfor Malaga, januar/februar 1937. Foto: Ukjent/Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Gerda Grepp, Madrid: Det bor fremdeles mennesker i mange sønderskutte bygninger. November 1936. Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Alma Braathen, Halvferdig kjeller som beskyttelsesrom ved Fossbakken, Lavangen i Troms, våren 1940. Tilhører Riksarkivet / NTBs krigsarkiv
Alma Braathen gikk på ski frem og tilbake over grensen for å levere nyheter fra frontlinjen på oppdrag for Dagens Nyheter, delvis med følge av militærpatrulje, Nord Norge, våren 1940. Tilhører Riksarkivet / NTBs krigsarkiv
Kari Berggrav, Det sivile luftvern. Loftsrydding i Oslo, mai 1939. Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
Kari Berggrav, Det sivile luftvern. Innvielse av tilfluktsrom i Günerhagen, januar 1940. Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
Den norske Hærs kvinnekorps ved Maxwelton House i Skottland, ca. 1942. Sissel Lie til venstre. Foto: Ukjent / Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Sissel Lie, Den norske Hærs kvinnekorps ved Maxwelton House i Skottland, ca. 1942. Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Sissel Lie, Tre kvinner med gassmasker, ca 1942. Tilhører Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
Rigmor Delphin, Fiskesalg på Youngstorget, 1939. Tilhører Oslo museum
Rigmor Delphin, "De gamle matauker", 1943. Beboerne i aldersboligene på Adamstuen tar hageflekkene i bruk til grønnsakdyrking. Tilhører Oslo museum
Elisabeth Meyer, "Blomster, egg grønnsaker, kyllinger er noen av de mange varene husmødrene i Tønsberg henter på torvet" 1940-tallet. Tilhører Preus museums samling
Esther Langberg, Kvinnenes Arbeidshjelp på "Slurpen", Kommunens kjøkken for skolebespisning. 1940. Tilhører Oslo Museum. 
Esther Langberg, Willy Bjørnebys gymnastikkundervisning, 1935. Tilhører Oslo Museum.