Kristoffer Eliassen

Kristoffer Eliassen

Kristoffer Eliassen, Selfie, Reine i Lofoten, august 2015. I kunstnerens eie.