#JEG

Fra selvportrett til selfie

#JEG

Stefan Schröder, Contributor, Ekeberg, 2009. C-print. Kunstnerens eie. 

2016
Fra 02.10.16
Til 12.03.17

Vi speiler oss hele tiden. Fra vi som spedbarn smiler og får respons, i daglige morgenrutiner, eller vi sammenlikner oss med andres prestasjoner i konkurranser eller i hverdagen. Vår forståelse av oss selv er på bakgrunn av det samfunnet vi lever i og de menneskene vi ser rundt oss, omgås eller ser opp til. Samtidig er det å bli kjent med seg selv en viktig del av prosessen å bli et selvstendig menneske i fellesskap med andre. 

 

Portretter, selvportretter eller selfies som vi deler med andre og er stolt av, er bilder på hvordan vi vil bli sett og rammen for «romanen» om våre liv. Fotografier er ikke entydige. Hvor mye kan vi styre hvordan andre leser bildene av oss? Er det vi som bestemmer forståelsen eller er det teknikken, sammenhengen og omgivelsene som i større grad enn vi er klar over tar styringen? 

Kunstnere har i større grad enn vanlige folk benyttet selvportrettet til å kommentere eller stille spørsmål ved samfunnet eller vedtatte normer. Ved å bruke seg selv kan man både analysere levekår og arbeidsforhold, fotohistorie og medias bruk av bilder og se på hvordan man konstruerer identitet. Og nettopp identitet er kjernen i #Jeg. 

@linproitz/Lin Pøitz, Sha Tin, Hyatt Hotel, Hong Kong, 25 april 2015

#break #preusmuseumselfie

Utstillingen er en undersøkelse av selvportrettet og dagens selfiekultur. Hvor er forskjellene synlige og hva avspeiler fotografiske selvfremstillinger om samfunnene de er oppstått i og om oss som individer?   

Utstillingen er en spennende og interaktiv utstilling som både presenterer kjente fotografer og kunstnere, vanlige menneskers bilder av seg selv og forskning gjort på selfie-fenomenet i den senere tid. Det vil ellers både være mulighet for å ta selfies, leke med speil, benytte en god «gammeldags» fotoautomat og å tegne portrett av seg selv.   

 

 

Mimsy (Margaret Irene) Møller, Selfie med little Steven/Steven van Zandt, 2015. Tilhører Preus museums samling.

 

Utstillingen er et samarbeid med Lin Prøitz og Kristoffer Eliassen, som våren 2016 gir ut e-boka «SELVBILDE – fra selvportrett til #selfie.»

 

Selfie

Ordet Selfie ble for første gang brukt i 2002. Elleve år etterpå, i 2013, ble det utropt av Oxford Dictionaries til årets nyord.

Prosjektet "På reise" 

Preus museum, som det nasjonale fotomuseet, har et ansvar for å formidle hva som foregår innenfor det fotografiske feltet. Museet skal gjøre det forståelig for publikum hvordan fotografi blir brukt, men museet skal også være en synlig aktør i samtiden. 

Millioner mennesker tar selfies hver dag, først og fremst ungdom i trygge situasjoner som på gutterommet, på skolen eller på ferie, men også i utrygge som på flukt. Prosjektet «På reise» som Preus museum initierte i januar da fotograferende flyktninger ankom Norge, er et samtidsdokumentasjonsprosjekt som er en del av utstillingsprosjektet #Jeg: Fra selvportrett til Selfie. Det er innsamling og presentasjon av portretter og selvportrett tatt av flyktninger og asylsøkere på reise mellom hjemlandet og Norge. Bidragsyterne kommer fra Syria, Irak og Afghanistan og var på akuttmottak ikke langt fra museet. 

 

Fotograf ukjent, Ali Riza Mohammadi i båt på middelhavet sammen med andre flyktninger, 2015. Tilhører Preus museums samling. 

 

Men også nordmenn reiser, på ferie eller for å besøke familie og venner. Vi ser derfor at de to gruppene krysser hverandres spor. Slik blir de strender nordmenn forbinder med ferie og bading, til farefulle overfarter og en mulig drukningsdød for flyktningene. Det er vanskelig å sette seg inn i en annens situasjon når den er så diametralt annerledes enn ens egen. Fotografier gir oss en mulighet til innsikt og å bli kjent, men selfien er spesiell. Vi møter et menneske umiddelbart. Et nærbilde som deles øyeblikkelig. Kanskje får vi med noe av omgivelsene, men uten fortellingen forblir det bare et møte. Men er det bare? 

I mange nordmenns hoder er «flyktninger» en udefinert, truende gruppe. Media forteller om overfylte båter, flyktningeleirer, folk som sover på gaten – ofte ansiktsløse. Fotografiene formidler hjelpeløse mennesker som krever noe av oss. Disse portrettene og selfiene, derimot, forteller en annen historie. De lar oss møte mennesker som er sterke, som tar livet i egne hender, som tror på beskyttelse og et mulig godt liv vekk fra krig og udemokratiske samfunn. Disse fotografiene formidler at vi alle er mennesker med samme drømmer om et godt liv i fred og trygghet. 

Prosjektet er støttet av Fritt Ord og har gitt museet en uvurderlig samling av aktuelle fotografier.

Dag Alveng, Selvskudd (med hilsen til Jim Bengtson), 1981/2002, sølvgelatin. Tilhører Preus museums samling. 
Eivind Lentz, MSGUIDED, fra serien Chatroom portraits, 2002, inketprint på lerret. Tilhører Preus museums samling.
Marianne Blankenberg, Madonna med barn, 1993 C-print. Tilhører Preus museums samling. 
Jørn Aasland, Test av hjelm og briller, 2015.
Kristoffer Eliassen, Selfie, Reine i Lofoten, august 2015. I kunstnerens eie.
Bolette Berg og Marie Høeg, Marie Høeg og en gruppe kvinner spiller kort i studioet, ca 1895-1903. Tilhører Preus museums samling.
Rene Kappeler, To generasjoner fotografer, fra utstillingen «Der Fotograf, 1989» (fotografiet 150 år)
Man Ray (1890-1976): Selvportrett, 1924/1980 sølvgelatin. Tilhører Preus museums samling.
Thera Mjaaland (1955): Selvportrett ved Rødehavet II, Forro, Eritrea 1996, C-print. Tilhører Preus museums samling.
Mimsy Møller, Selfie med Kristofer Hivju, skuespiller, 12.01.16. Tilhører Preus museums samling. 
Samir Alhossein Almhaimd, Selfie foran teltet sitt ved en gresk ferje, 2015. Tilhører Preus museums samling.
Selfie av Mohanad Hussein Ali Asghar på grensen mellom Makedonia og Hellas, 2015. Tilhører Preus museums samling
Samir Alhossein Almhaimd, med kamera på Røros, 2016. Tilhører Preus museums samling.