Theodor (Strandparken barnehage)

Theodor (Strandparken barnehage)

Jeg ville se om det var sander eller Caasim eller Odin sine fotspor? Derfor tok jeg bildet